Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców – granty na badania i rozwój

  • Konkurs Szybka Ścieżka to pula nagród o wartości 1,2 mld złotych.
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 4 rundy – 2 dla dużych firm i 2 dla MŚP.
  • W nowej odsłonie wydarzenia uproszczono formularze i kryteria oceny projektów.
Female electrician working on drone

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszą tegoroczną edycję konkursu Szybka Ścieżka. Pula grantów do zdobycia wynosi 1,2 mld złotych. Przedsiębiorcy prowadzący projekty badawczo-rozwojowe mogą ubiegać się o pieniądze w 4 rundach, a to, w której wezmą udział, wiąże się z rozmiarem firmy. W pierwszej i drugiej uczestniczą duże firmy i konsorcja (złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Kolejne rundy przeznaczono dla małych i średnich organizacji lub ich konsorcjów (także przemysłowo-badawczych).

(Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podkreśla, że konkurs ma pomóc przedsiębiorcom w pracach badawczo-rozwojowych – graf. MFiPR)

Rundy w konkursie Szybka Ścieżka różnią się też kwotami, które można zdobyć. Pula nagród w pierwszej i czwartej wynosi 300 mln złotych, w drugiej 100, a w trzeciej 500 mln. Konkurs jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, wyjaśnia, że tegoroczna edycja wydarzenia ma bardziej przejrzystą formę w porównaniu z konkursem z 2019. Uproszczono język dokumentacji i formularz zgłoszeniowy, który muszą wypełnić przedsiębiorcy. Z 18 do 13 zmniejszyła się liczbę kryteriów wyboru finansowanych projektów, organizatorzy wprowadzili także, w miejsce zerojedynkowej, punktową skalę ocen.

Tym razem nie ma ograniczeń tematycznych. O ile wcześniejsze projekty musiały dotyczyć konkretnej branży, o tyle nowo zgłaszane mają wpisywać się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje – powinny więc dotyczyć zdrowia społecznego, zrównoważonej energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym, biogospodarki lub innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Dokumenty można wysyłać począwszy od 7 lutego – do 1 czerwca. Kolejna edycja Szybkiej Ścieżki zostanie ogłoszona 1 lipca.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór