Przejdź do treści

Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców – granty na badania i rozwój


  • Konkurs Szybka Ścieżka to pula nagród o wartości 1,2 mld złotych.
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 4 rundy – 2 dla dużych firm i 2 dla MŚP.
  • W nowej odsłonie wydarzenia uproszczono formularze i kryteria oceny projektów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszą tegoroczną edycję konkursu Szybka Ścieżka. Pula grantów do zdobycia wynosi 1,2 mld złotych. Przedsiębiorcy prowadzący projekty badawczo-rozwojowe mogą ubiegać się o pieniądze w 4 rundach, a to, w której wezmą udział, wiąże się z rozmiarem firmy. W pierwszej i drugiej uczestniczą duże firmy i konsorcja (złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Kolejne rundy przeznaczono dla małych i średnich organizacji lub ich konsorcjów (także przemysłowo-badawczych).

Rundy w konkursie Szybka Ścieżka różnią się też kwotami, które można zdobyć. Pula nagród w pierwszej i czwartej wynosi 300 mln złotych, w drugiej 100, a w trzeciej 500 mln. Konkurs jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, wyjaśnia, że tegoroczna edycja wydarzenia ma bardziej przejrzystą formę w porównaniu z konkursem z 2019. Uproszczono język dokumentacji i formularz zgłoszeniowy, który muszą wypełnić przedsiębiorcy. Z 18 do 13 zmniejszyła się liczbę kryteriów wyboru finansowanych projektów, organizatorzy wprowadzili także, w miejsce zerojedynkowej, punktową skalę ocen.

Tym razem nie ma ograniczeń tematycznych. O ile wcześniejsze projekty musiały dotyczyć konkretnej branży, o tyle nowo zgłaszane mają wpisywać się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje – powinny więc dotyczyć zdrowia społecznego, zrównoważonej energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym, biogospodarki lub innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Dokumenty można wysyłać począwszy od 7 lutego – do 1 czerwca. Kolejna edycja Szybkiej Ścieżki zostanie ogłoszona 1 lipca.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na