Przejdź do treści

Studia dotyczące przemysłu 4.0


  • Uczelnia Łazarskiego ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przygotowała specjalizację „Inżynier kontraktu”.
  • Słuchacze podyplomowego kierunku poznają zagadnienia przemysłu 4.0 w kontekście procesu inwestycyjnego.
  • W tekście piszemy również o kursach przygotowanych przez inne uczelnie wyższe, m.in. dla menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych.

Studia podyplomowe obejmujące zagadnienia przemysłu 4.0 w procesie inwestycyjnym w budownictwie, prowadzi Uczelnia Łazarskiego. Kurs trwa dwa semestry i poza zagadnieniami nowych technologii uwzględnia kwestie zarządzania projektami, prawa i dobrych praktyk. Jeden z modułów dotyczy kompetencji miękkich związanych z prowadzeniem mediacji i negocjacji. W organizację studiów zaangażowało się Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które w Polsce reprezentuje organizację FIDIC – Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, która skupia się na przygotowywaniu i popularyzacji standardów w sektorach technologicznych.

Technologie w górnictwie

Specjalizację w obszarze nowoczesnego wydobywania w nowym roku akademickim uruchomi Politechnika Wrocławska. Dolnośląska uczelnia poprowadzi zajęcia z trójwymiarowego modelowania przestrzennego, zasad działania skanerów oraz sterowania dronami i robotami. Słuchacze poznają również podstawy automatyki, AI i zaawansowanej analityki danych. Dodatkowo dowiedzą się o kierunkach dotyczących rozwoju górnictwa, czyli e-kopalni łączącej w jeden system maszyny i oprogramowanie, kopalni inteligentnej używającej czujników do poprawy wydajności czy koncepcji invisible mine dążącej do jak najmniejszego wpływu na środowisko.

Kształcenie podyplomowe dla menadżerów

Chmura obliczeniowa, roboty autonomiczne, cyberbezpieczeństwo, a także wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to zagadnienia, które poruszą prowadzący studiów Master of Business Administration o profilu „Przemysł 4.0” na Politechnice Śląskiej. Uczelnia chce poświęcić 120 godzin nowoczesnej wytwórczości i 550 ekonomii, finansom, zarządzaniu czy komunikacji społecznej. Z kolei słuchacze nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University mogą zapisać się na internetowe studia MBA. Zajęcia poprowadzą praktycy biznesu specjalizujący się m.in. w sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie danych oraz zarządzaniu procesami.

Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo

5 uczelni z Poznania, Gdańska, Wrocławia i Warszawy bierze udział w pilotażu programu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, który zakłada przygotowanie specjalności z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i algorytmów sztucznej inteligencji. Zajęcia poprowadzą eksperci z całego świata, a częścią programu są wizyty w przedsiębiorstwa, zagraniczne staże i międzynarodowe konferencje. Każdy student będzie mógł konsultować swoje wybory z opiekunem.

Wiedza pracowników a wdrożenia z zakresu p4.0

Zgodnie z wynikami analizy prowadzonej przez Polskich i Malezyjskich naukowców, większa wiedza z zakresu nowych technologii oraz znajomość koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej idą w parze z częstszym realizowaniem przedsięwzięć dotyczących automatyzacji czy robotyzacji linii produkcyjnych. Według raportu Digi Index opracowanego przez Siemensa w Polsce 6% przedsiębiorstw nie inwestuje w cyfryzację. Wśród powodów respondenci wymieniają m.in. brak wiedzy o tworzeniu strategii i nieumiejętność wykorzystania zebranych danych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na