Przejdź do treści

Wiedza pracowników o przemyśle 4.0 wpływa na prowadzone wdrożenia


  • Polscy i Malezyjscy naukowcy przeanalizowali związek pomiędzy znajomością koncepcji p4.0 a wykorzystaniem nowoczesnych technologii w wytwórstwie.
  • W badaniu wzięli udział przedstawiciele firm z Polski i Malezji.
  • We wnioskach badacze zalecają przedsiębiorcom skierowanie uwagi na kształcenie zatrudnionych.

Autorzy badania skorzystali z korelacji rang Spearmana, żeby obliczyć zależność pomiędzy wiedzą o czwartej rewolucji przemysłowej a przygotowaniem pracowników do wyzwań, które wiążą się z wdrażaniem p4.0 w przedsiębiorstwie. Następnie sprawdzili, czy znajomość koncepcji i gotowość zatrudnionych wpływa na uruchomienie poszczególnych technologii. Wyniki analizy potwierdziły związek pomiędzy zmiennymi, co oznacza, że wzrostowi wiedzy i wprowadzeniu ludzi w tematykę przemysłu 4.0 towarzyszą liczniejsze projekty z zakresu m.in. automatyzacji i robotyzacji linii.

Wyniki badania wśród polskich firm

78% respondentów w Polsce zna koncepcję przemysłu 4.0, a 8% chce prowadzić (lub prowadzi) przedsiewzięcia w tym zakresie. 22% badanych deklaruje, że nie spotkali się z pojęciem p4.0. Najmniej znane rozwiązania w firmach logistycznych nad Wisłą to big data oraz rozszerzona rzeczywistość. Jak zaznaczają autorzy badania, polskie organizacje wdrażają wszystkie technologie uwzględnione w badaniu poza AR. We wnioskach opracowania podkreślają, że organizacje powinny położyć większy nacisk na rozwój wiedzy pracowników, bo to przyczyni się do lepszego postrzegania zmian technologicznych i operacyjnych.

O badaniu

W badaniu pt. „Employee preparedness for industry 4.0 in logistic sector: A cross-national study between Poland and Malaysia” wzięło udział 80 polskich i 80 malezyjskich przedsiębiorstw logistycznych wykorzystujących technologie przemysłu 4.0. Większość respondentów z Polski to małe i średnie firmy, w Malezji dominowały duże organizacje. Jeśli chodzi o branże, ankietowani reprezentowali głównie branżę transportową i zajmującą się pakowaniem oraz personalizacją produktów. Autorzy analizy to: prof. Beata Ślusarczyk i dr Paula Pypłacz z Politechniki Częstochowskiej, a także dr Robert Jeyakumar Nathan z malezyjskiego Multimedia University.

E-learning przemysłu przyszłości

Przeszkody transformacji cyfrowej (a wśród nich brak wiedzy) w obszernym artykule omawiał ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, dr Piotr Kaczmerek-Kurczak. Z kolei informacje nt. koncepcji przemysłu 4.0, a także poszczególnych technologii, są dostępne w serwisie E-learning Przemysłu Przyszłości. Poszczególne szkolenia, przygotowane przez specjalistów PPP, składają się z lekcji uzupełnionych o filmy, infografiki, grafiki interaktywne oraz podcasty. Częścią portalu edukacyjnego jest Słownik Przemysłu Przyszłości, szczegółowo opisujący terminy związane z nowoczesnymi technologiami wytwórczymi.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na