Przejdź do treści

Raport: cyfryzacja w polskich firmach wymaga przyśpieszenia


  • 1,8 punktu na 4 możliwe uzyskały polskie przedsiębiorstwa z sektorów: maszynowego, motoryzacyjnego, chemiczno-farmaceutycznego oraz żywnościowego.
  • Średni odsetek zysków, który przedsiębiorstwa przeznaczają na digitalizację, wzrósł o 2,6 p.p. w porównaniu z zeszłym rokiem.
  • Respondenci badania Digi Index przyznają, że zwiększenie wydajności i mniejsze koszty to główne zalety cyfrowych zmian.

W raporcie Digi Index (Digital Enterprise Index) przygotowanym przez Siemensa, czytamy, że średni poziom cyfryzacji produkcji w branży maszynowej, motoryzacyjnej, chemiczno-farmaceutycznej oraz żywnościowej wynosi 1,8 punktu w 4-punktowej skali. Na tę wartość składają się oceny 6 obszarów: planowania strategicznego, organizacji i administracji, integracji systemów, produkcji i działań operacyjnych, zarządzania danymi i zastosowania procesów cyfrowych. Najwyższym wskaźnikiem (2 punkty) cechuje się sektor chemiczno-farmaceutyczny, pozostałe trzy otrzymały po 1,7 punktu. Zgodnie z metodą autorów badania, wyniki wskazują na niski poziom digitalizacji i pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień.

Więcej zysków na cyfryzację

W porównaniu z zeszłorocznymi danymi, wzrósł średni odsetek zysków, który przedsiębiorstwa przeznaczają na digitalizację – z 6,48% do 9,12%. Największy procent dochodów wydaje branża maszynowa, a najmniejszy – motoryzacyjna. 60% firm planuje utrzymać obecny poziom nakładów w ciągu 12 miesięcy, a 13,3% deklaruje, że je powiększy. Najlepiej pod tym względem wypada branża chemiczna i farmaceutyczna, gdzie wzrost wydatków planuje 30% przedsiębiorstw. Całkowity brak inwestycji w cyfryzację deklaruje niemal 6% organizacji. Wśród problemów ankietowani zgłaszali brak odpowiedniego wsparcia finansowego (34%), brak wiedzy na temat tworzenia strategii, nieumiejętność wykorzystania zgromadzonych danych oraz kłopoty z integracją systemów pochodzących od różnych dostawców (po 16%). Głównymi korzyściami z cyfrowych zmian według respondentów są: wyższa wydajność (35,3%) i oszczędność pieniędzy (34%).

Cyfryzacja średnich i dużych firm

Według publikacji pt. „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, prawie co trzecia duża i średnia firma prowadzi obecnie projekty związane z transformacją cyfrową. Żadnych zmian nie wdrożyło jeszcze 11% firm (7% dużych oraz 17% średnich). Priorytetem w budowaniu strategii digitalizacji dla 86% respondentów jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Dane zebrane w raporcie pokazują również, że 48% przedsiębiorstw nie ma osobnych budżetów na cyfrową transformację. 83% respondentów uważa, że nowoczesne rozwiązania technologiczne są niezbędne do szybkich przekształceń, a 84% – że konieczne jest zwiększenie kwalifikacji pracowników.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na