Przejdź do treści

89% dużych i średnich firm w Polsce rozpoczęło transformację cyfrową


  • 25% deklaruje, że jest na wysokim poziomie digitalizacji.
  • Prawie połowa przedsiębiorstw nie ma osobnych budżetów na cyfrowe zmiany.
  • Według ankietowanych do przekształceń niezbędne są zarówno nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak i zdobywanie nowych kwalifikacji przez pracowników.
  • Dane pochodzą z raportu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”.

Projekty związane z transformacją cyfrową prowadzi prawie co trzecia firma. Co czwarty ankietowany deklaruje wysoki poziom zaawansowania digitalizacji, 24% właśnie ją wdraża, a 22% skupia się na cyfryzacji tylko niektórych obszarów działalności. Jeśli wziąć pod uwagę tylko duże organizacje, to 36% przyznaje, że wiele etapów transformacji ma już za sobą. Procesu zmian nie rozpoczęło jeszcze 11% firm (7% dużych oraz 17% średnich). Priorytetem w budowaniu strategii IT jest dla 86% respondentów bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Najczęściej wskazywanymi obszarami w tej kwestii są: ochrona danych przed kradzieżą lub inwigilacją (72%) oraz przed utratą lub uszkodzeniem (66%).

Bez wydzielonych budżetów

Z raportu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, przygotowanego przez Computerworld na zlecenie Intela i Polcomu wynika, że 48% przedsiębiorstw nie ma osobnych budżetów na zmiany albo nie wiąże wprost pieniędzy na digitalizację z cyfrową transformacją. W 37% przypadków takie fundusze nie przekraczają 5% ogólnego budżetu firmy. 8% przedsiębiorstw inwestuje 5-10% wszystkich dostępnych pieniędzy, a większy odsetek przeznacza 7% ankietowanych. 83% respondentów uważa, że nowoczesne rozwiązania technologiczne są niezbędne do szybkich przekształceń, a o 1 p.p. więcej – że konieczne jest zwiększenie kwalifikacji pracowników. Czterech na pięciu badanych uznało, że w przyspieszeniu zmian może pomóc współpraca ze sprawdzonymi partnerami technologicznymi.

Dofinansowanie cyfryzacji

Pieniądze na transformację cyfrową będzie można zdobyć m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Według projektu przygotowanego przez rząd, na ten cel przeznaczono 4,9 miliarda euro (2,8 mld w grantach i 2,1 mld w pożyczkach). Wydatki związane z digitalizacją są też częścią działów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki. Całkowita kwota na cyfryzację to około 7,7 miliarda euro. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy konkurs Przemysł 4.0. Granty w konkursie można otrzymać na projekty transformacji firmy lub jej wybranego obszaru w kierunku przemysłu 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na