Przejdź do treści

KPO: przede wszystkim ekologiczna energia i ograniczanie energochłonności


  • Ponad 58 mld euro pomoże łagodzić gospodarcze skutki pandemii w Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
  • Pieniądze wpisane do KPO będą pochodziły z unijnego Funduszu Odbudowy.
  • Blisko 25% budżetu zapisanego w Planie dotyczy zielonej energii i zmniejszania energochłonności.
  • Na transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw przewidziano prawie 5 mld euro, na szerzej rozumianą cyfryzację blisko 8 miliardów.

Unijne wsparcie składa się z dwóch części: dotacyjnej, czyli bezzwrotnej – 23,9 mld euro oraz pożyczkowej – 34,2 mld. Pieniądze będą wpływały do 2026 roku. W I etapie rząd chce wykorzystać całą pulę dotacyjną oraz 12,1 mld euro na pożyczki, a zatem prawie 36 mld. Najwięcej pieniędzy przewidziano na komponent pt. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” – Polska ma tu otrzymać 5,7 miliarda euro grantów i 8,6 miliarda euro pożyczek (łącznie – 14,3 mld euro). 7,5 mld rząd zaplanował na wsparcie zielonej, inteligentnej mobilności – 6,8 z części grantowej i 0,7 z pożyczkowej. Na transformację cyfrową polskiej gospodarki przeznaczone ma zostać 4,9 mld euro (2,8 mld w grantach i 2,1 mld w pożyczkach), a na wzmocnienie odporności i konkurencyjności gospodarki – 4,7 mld euro (4,45 mld w grantach i 245 mln w pożyczkach). Jak podkreślają autorzy Krajowego Planu Odbudowy, wydatki związane z digitalizacją są nie tylko w segmencie transformacji cyfrowej, ale też w działach wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki. Całkowita kwota na cyfryzację to około 7,7 miliarda euro, z kolei wydatki klimatyczne sięgną 17,4 miliarda.

Wychodzenie z pandemii

Krajowy Planu Odbudowy ma za zadanie wzmocnić polską gospodarkę i społeczeństwo po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Skorzystać z niego mają w pierwszej kolejności branże, które najbardziej ucierpiały w ciągu ostatniego roku, czyli m.in. gastronomia, hotelarstwo, kultura i turystyka. Co ważne, wsparcie powinno pomóc zbudować odporność ekonomiczną na podobne zdarzenia w przyszłości. Pieniądze otrzymają także samorządy, organizacje pozarządowe i administracja publiczna. Wśród szczegółowych celów znalazły się: innowacyjny rozwój gospodarki związany z cyfrową transformacją, zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności, poprawa jakości zdrowia i życia oraz zwiększenie umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Głosowania

Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Sejm większością 290 głosów, teraz zajmie się nim Senat. Projekt polskiego KPO trafił równocześnie do Komisji Europejskiej. Aby mógł zostać uruchomiony, Unia Europejska musi zwiększyć tzw. zasoby własne, czyli zapewnić finansowanie. Decyzję podejmą wszystkie państwa Wspólnoty, co oznacza konieczność ratyfikacji przez 27 parlamentów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na