Przejdź do treści

Transformacja cyfrowa jako podróż – poznaj Rockwell Automation


Poznaj Laureata Konkursu Fabryka Przyszłości 2022

Rockwell Automation
Katowice


Transformacja cyfrowa jako podróż – tymi słowami Rockwell Automation, jeden ze zdobywców tytułu Fabryka Przyszłości 2022, określa proces transformacji, który jest konieczny ale i niezwykle korzystny dla firm.

W dobie pędzącej cyfryzacji każda organizacja powinna podnosić wydajność swoich procesów – od obsługi klienta do zarządzania. Jak to wygląda w Rockwell Automation? Z poniższego artykułu dowiesz się, co zdaniem liderów fabryki jest kluczowe w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

O firmie Rockwell Automation

Rockwell Automation jest obecny w ponad stu krajach, zatrudnia ponad 23 tysiące pracowników i jest największą firmą globalną specjalizującą się w automatyce przemysłowej i informatyce. Główna siedziba firmy znajduje się w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Polska to znaczący kraj dla firmy, zarówno ze względu na wielkość rynku i potencjał klientów, jak i ze względu na działalność produkcyjną firmy i jej rozwój. Rockwell Automation obecny jest w Polsce od ponad 20 lat. Firma jest dostawcą i liderem technologii automatyki, ale jednocześnie jest też jej producentem. Rockwell sam wdraża rozwiązania koncepcji The Connected Enterprise i testuje te rozwiązania w swoich fabrykach. To znacznie poszerza doświadczenia firmy. Katowicka filia Rockwell Automation pokazuje swoim klientom praktyczne wdrożenia i rzeczywiste korzyści osiągnięte dzięki nowym technologiom i rozwiązaniom. Centrum klienta w Katowicach gościło już ponad 100 firm. W największym zakładzie produkcyjnym Rockwell Automation wdraża najnowsze rozwiązania z obszaru przemysłu przyszłości, które oferuje potem swoim klientom. Firma rozbudowuje również działy badań i rozwoju, które projektują i opracowują nowe produkty, rozwiązania, oprogramowanie, przygotowują je do wdrożenia, testują w różnych warunkach i dla różnych zastosowań. Niedawno utworzone centrum PCB zajmuje się technologią napędów niskiego napięcia. Jedno z czterech takich centrów testuje odporność produktów Rockwella na ataki z zewnątrz.

Dlaczego Rockwell Automation?

Fabryka Rockwell Automation jest przykładem planowo i skutecznie wdrażanej transformacji cyfrowej. W firmie funkcjonuje dedykowany zespół ds. transformacji i rozwoju. Wyszukiwane są aktywnie obszary do poprawy i oceniane potencjalne efekty wynikające z zastosowania nowych technologii. Bardzo duży nacisk kładziony jest na podnoszenie kwalifikacji załogi np. poprzez program standaryzacji wiedzy inżynierów. Firma od kilku lat intensywnie wdraża rozwiązania cyfrowe, zgodnie z opracowywanym i corocznie aktualizowanym planem cyfryzacji. Wszystkie wdrażane narzędzia są integrowane między sobą, celem gromadzenia i wykorzystywania już zgromadzonych danych.

3 pytania do … Rockwell Automation 

Co według Rockwell Automation jest kluczowe w transformacji cyfrowej?

“Najważniejsza jest wizja, plan i jego ciągła weryfikacja. Właściwe określenie celów, zaplanowanie poszczególnych etapów i odpowiedni dobór technologii, która pozwoli te cele osiągnąć – to kluczowe elementy. Z naszego doświadczenia wiem, że kluczowym elementem transformacji cyfrowej są ludzie w szczególności przejście zmiany na poziomie mentalnym. Niezmiernie ważne jest także przywództwo oraz udział pracowników w procesie przemiany na każdym etapie. Rockwell Automation często określa transformację cyfrową jako podróż – to proces rozłożony na etapy, który wymaga nieprzerwanej uwagi i dbałości”.

Dlaczego warto ubiegać się o tytuł Fabryki Przyszłości?

“Udział w konkursie pomaga ocenić rezultaty inwestycji w nowe technologie. Jest też świetną okazją do nawiązania dialogu i zrozumienia perspektyw zewnętrznych ekspertów. Dla Rockwell Automation to szczególne wyróżnienie, ponieważ jesteśmy liderem automatyki przemysłowej. Technologie, które wdrażamy w naszej fabryce oferujemy przecież naszym klientom. Dajemy więc przykład wszystkim producentom, że transformacja cyfrowa jest nie tylko konieczna ale przede wszystkim przynosi wymierne korzyści”.

Jakie aspekty zarządzania fabryką są dziś kluczowe w perspektywie wyzwań i trendów globalnych?

“Ostatnie lata to wyjątkowe okoliczności: brak stabilności na rynku, nieprzewidywalne wydarzenia, nagłe zmiany popytu i dostępności surowców. Wszystko to jeszcze bardziej potwierdza, jak istotne jest wdrożenie rozwiązań cyfrowych umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji – stworzenie przedsiębiorstwa wyjątkowo elastycznego i umożliwiającego przeprowadzenie szybkich zmian – my nazywamy to The Connected Enterprise. Bezpieczny dostęp do wszystkich poziomów danych, z każdego miejsca na świecie to podstawa tej elastyczności – możliwość szybkiego podjęcia decyzji i równie szybkiego jej wdrożenia. Dzięki temu producenci osiągają zupełnie nową przewagę konkurencyjną” .

Na pytania odpowiadali:


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na