Przejdź do treści

Raport Deloitte: krajowi przedsiębiorcy doceniają cyfrową zmianę, ale wydają na nią raczej mało


  • Tylko 7 procent polskich firm przeznacza na innowacje ponad połowę budżetu operacyjnego, technologicznego lub rozwojowego, 21 procent inwestuje w transformację 1/3 lub więcej z tej kwoty.
  • Przedsiębiorcy dostrzegają potencjał związany z wprowadzaniem nowoczesnych technologii i uważają zmiany za niezbędne, ale podkreślają istotne bariery, najczęściej – brak pieniędzy i specjalistycznych kompetencji.
  • Omawiamy raport „Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?” przygotowany na podstawie wypowiedzi blisko stu menadżerów.

86 procent respondentów uważa wprowadzanie nowych technologii za kluczowe dla uzyskania przewagi rynkowej. 58 procent uznało, że transformacja cyfrowa jest priorytetowym działaniem w ich firmach. Dla 70 procent przekształcenia są warunkiem utrzymania rentowności, a 47 procent pytanych potwierdziło, że ma strategiczny plan dotyczący wdrożeń, które pomogą wygrywać z konkurencją.

Przeszkody

Według co drugiego ankietowanego, w jego organizacji brakuje pieniędzy na cyfrową zmianę, 41 procent nie wie, od czego zacząć działania i w które technologie warto inwestować. Zdaniem 71 procent, przekształcenia w przedsiębiorstwach wymagają wcześniej zmian w kulturze organizacyjnej, natomiast 61 procent uważa, że konieczne jest zatrudnienie osób z technologicznymi kompetencjami lub przeszkolenie pod tym kątem aktualnych pracowników.

Budżety

Autorzy raportu zapytali przedstawicieli firm działających w Polsce, jaką część budżetu operacyjnego / IT / B+R organizacje przeznaczyły na zmiany cyfrowe w 2018 roku. Co drugie przedsiębiorstwo wydało mniej niż 10 procent, co szóste – od 11 do 20 procent, a co dziesiąte – od 41 do 50 procent budżetu. 7 procent firm przekazało na ten cel ponad połowę budżetu operacyjnego. Najczęstszymi motywacjami do zmian były wymagania klientów, chęć podniesienia efektywności firmy i presja konkurencji. Polscy przedsiębiorcy starali się poradzić sobie z tymi wyzwaniami, wykorzystując technologie informatyczne i talenty pracowników. Zazwyczaj inwestycje obejmowały planowanie i sprzedaż, ale działania pilotażowe prowadzono również w obsłudze klienta i produkcji. Oprócz tego, firmy zaznaczały, że testują wyposażanie budynków w inteligentne systemy.

Transformacja w przemyśle

Ponad połowa respondentów zajmujących się wytwórstwem wskazała, że najczęściej wdrażaną technologią są autonomiczne pojazdy wykorzystywane w zakładach. Według 54 procent, maszyny AMR (Autonomous Mobile Robots) stanowią standard w ich organizacjach. Kolejną z często stosowanych innowacji są urządzenia mobilne używane przez pracowników. Mniejsze zainteresowanie polskich przedsiębiorców budzą biometryczne metody monitorowania zdrowia pracowników, cyfrowe bliźnięta fabryk i szkolenia prowadzone za pomocą AR lub VR.

Polski przemysł 4.0

W raporcie Deloitte „Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?” autorzy uwzględnili odpowiedzi udzielone przez 83 menadżerów, spośród których ponad 1/3 to przedstawiciele branży produkcyjnej. O powody i bariery we wprowadzaniu cyfryzacji pytali także twórcy opisywanego przez nas badania „Polska droga do przemysłu 4.0”, natomiast sposoby pokonywania przeszkód zaproponował w publikacji „Droga do przemysłu 4.0” Polski Instytut Ekonomiczny. W Platformie Przemysłu Przyszłości przygotowaliśmy narzędzie Kierunek >> Przemysł 4.0 pozwalające w 15 minut zbadać dojrzałość cyfrową organizacji – udzielenie odpowiedzi na 12 pytań daje diagnozę oraz rekomendacje dotyczące potrzebnych działań.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na