Przejdź do treści

Raport: dlaczego firmy decydują się na digitalizację?


  • Wyższa wydajność, efektywniejsze procesy produkcyjne i skuteczniejsza komunikacja – na to liczą przedsiębiorcy w związku z cyfryzacją.
  • Ponad połowa badanych przez PSI spotkała się z terminem Przemysł 4.0, choć częściej rozpoznawali go przedstawiciele dużych firm (62 proc.), a rzadziej średnich (42 proc.).
  • Bariery to brak kadr i pieniędzy na wdrożenia.
  • W badaniu „Polska droga do Przemysłu 4.0” wzięło udział 228 przedsiębiorców korzystających z oprogramowania ERP i osiągających przychody na poziomie ponad 20 mln zł.

Firmy podkreślają, że potrzebują usprawnień pod kątem wydajności, harmonogramu produkcji i organizacji pracy. Dostawcy maszyn i urządzeń, a także elementów metalowych najczęściej wskazują kwestię efektywności procesów produkcyjnych, natomiast przedstawiciele branży meblarskiej zwracają uwagę przepływ informacji pomiędzy działami w firmie.

Przedsiębiorcy zamierzają realizować te cele przede wszystkim przez inwestycje w park maszynowy – robi tak już lub planuje 90 proc. respondentów. Na drugim miejscu (80 proc.) uplasowały się szkolenia pracowników, a za nimi (78 proc.) znalazło się wprowadzanie systemów informatycznych.

Powody, dla których firmy produkcyjne decydują się na cyfryzację, to przede wszystkim większa wydajność i obniżenie kosztów (odpowiednio 59 i 56 proc.), a dla ponad jednej trzeciej badanych istotna jest poprawa terminowości realizacji zleceń oraz nacisk klientów, którzy chcą otrzymywać produkty wyższej jakości.

Ankietowani podawali też informacje dotyczące największych przeszkód we wprowadzaniu nowych technologii. Ponad połowa z nich uważa, że opór pracowników i brak pieniędzy na wdrożenia to główne bariery zmian. Problemem jest też brak wykwalifikowanej kadry i czasu, a także niepewność co do późniejszych korzyści finansowych. Tylko 5 proc. respondentów odpowiedziało, że nie widzi żadnych utrudnień w procesie transformacji cyfrowej.

Twórcy badania zapytali też o znajomość terminu przemysł 4.0. 52 proc. ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o tym pojęciu, 30 proc. wdrożyło cyfryzację lub ma w planach podobne działanie. Korzystny wpływ zaawansowanych systemów informatycznych na proces produkcji najczęściej zauważają przedstawiciele branży meblarskiej (67 proc.), a najrzadziej producenci maszyn (47 proc.).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na