Przejdź do treści

Mobilny robot w intralogistyce


  • FM Logistic ma za sobą pilotażowe wdrożenie robota MiR200.
  • Mobilna maszyna pokonuje codziennie 18,5 km trasę w hali, w której gromadzone są towary.
  • Urządzenie wyręcza pracowników w przewożeniu odpadów po opakowaniach.

Przedsiębiorstwo logistyczne FM Logistic przeprowadziło w swoim zakładzie pilotażowe wdrożenie robota mobilnego MiR200. Urządzenie pracuje w hali w Mszczonowie całą dobę, przez 5 lub 6 dni w tygodniu. W ciągu jednego dnia pokonuje 18,5 kilometra pomiędzy linią, na której produkty są przepakowywane, foliowane i etykietowane, gdzie pobiera odpady – a wywrotnicą opróżniającą zbiorniki ze zużytymi opakowaniami. Robota przywołuje operator linii, następnie maszyna samodzielnie pobiera kosz i oddaje opróżniony pojemnik. W ciągu roku takiego transportu wymaga ok. 200 ton tektury. Dyrektor ds. procesów co-pakingowych w firmie, Arkadiusz Buczek, zaznacza, że zaletą wykorzystania robota mobilnego jest brak ingerencji w infrastrukturę budynku, co daje możliwość wprowadzenia identycznego rozwiązania w innych halach. Urządzenie dostarczył ASTOR, natomiast o współpracę z wywrotnicą zadbał integrator ABZ Automatyka.

Urządzenie MiR200

Roboty mobilne MiR200 wyprodukowane przez duńską firmę Mobile Industrial Robots mogą przewozić ładunki o masie 200 kilogramów. Maszyny poruszają się z szybkością 4 km/h – pojedynczy przejazd 300 metrów, wraz z załadunkiem i oddaniem kontenera zajmuje około 10,5 minuty. Dzięki czujnikom, urządzenia omijają przeszkody, po 10 godzinach lub po przejechaniu 15 km samodzielnie docierają do stacji ładowania. Identyczne modele pracują w łódzkiej fabryce Whirlpoola, gdzie zajmują się transportem drzwiczek do suszarek oraz odbieraniem pustych opakowań.

Intralogistyka w Polsce

Jak zaznaczają autorzy raportu na temat branży intralogistycznej pt. „Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu”, wewnętrzny przepływ towarów nie stanowi jeszcze osobnego sektora (nadal to część logistyki). Mimo to można go ocenić przez pryzmat działalności dostawców i producentów przenośników, wózków jezdniowych czy sprzętów do składowania – ich liczba rośnie od 2015 roku, podobnie jak wykorzystywana powierzchnia magazynowa. Przedsiębiorcy prowadzący procesy intralogistyczne najczęściej korzystają z maszyn zajmujących się rozładunkiem i przewozem, a także z systemów informatycznych umożliwiających lokalizowanie towarów. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, Mariusz Hetmańczyk, ocenia w raporcie, że rozwój intralogistyki toruje drogę do inteligentnego łańcucha dostaw, bo ułatwia wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w dziedzinach automatyzacji technologicznej, procesowej oraz obiegu dokumentacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na