Przejdź do treści

Konferencja #PdlaP: działania firm w czasie kryzysu i transformacja cyfrowa


  • Właściciele firm w związku z pandemią m.in. opracowali strategię działań i przygotowali pomoc psychologiczną dla pracowników.
  • Lider w czasie wymuszonej transformacji powinien postrzegać wyzwania jako szansę i umieć „zarządzać strachem” pracowników.
  • Przekształcanie firm w kierunki przemysłu 4.0 to nie tylko digitalizacja produkcji.
  • Relacjonujemy konferencję Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy dzielili się doświadczeniami z okresu pandemii koronawirusa. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, omówił 3 etapy działań w swojej firmie: analizę wpływu epidemii na branżę fotowoltaiczną i całą gospodarkę, przygotowanie strategii na czas pandemii oraz wytypowanie momentu, w którym spółka zacznie działać w tzw. nowej normalności. Natomiast przedstawiciele Autopart, FA Krosno i PayU wskazali, co z wcześniejszych wdrożeń przydało się w ostatnich miesiącach. Wymieniali m.in. rozpoczętą na początku roku produkcję maseczek czy psychologiczną pomoc dla pracowników. Ważna okazała się także dywersyfikacja źródeł przychodów i dostawców.

Przywódca w czasach kryzysowych i zarządzanie strachem

Temat kompetencji lidera w czasach wymuszonej transformacji poruszyła Sabina Kamińska, właścicielka firmy Przestrzeń Rozwoju: Naszą efektywność w sytuacjach kryzysowych determinują predyspozycje osobowościowe, czyli tzw. kapitał psychologiczny – wyjaśniła prelegentka. Według niej głównymi filarami odpowiedniej postawy są: postrzeganie wyzwań jako szansy, poczucie własnej skuteczności, niezrażanie się przeszkodami i zdolność do szybkiego powrotu do równowagi. O działaniach liderów w kontekście zarządzania strachem opowiedział dr Henryk Pietrzak, który uważa, że najważniejsze zadanie menadżerów polega na wiarygodnym informowaniu pracowników, tworzeniu poczucia bezpieczeństwa oraz na dyrektywnym (dającym wskazówki) zarządzaniu, kiedy ludzie nie rozumieją sytuacji, w której się znaleźli. Konieczne jest przy tym budowanie własnego autorytetu, czyli bycie pewnym wypowiadanych kwestii.

Transformację cyfrową można rozpocząć, nie ponosząc kosztów

Katarzyna Nosalska, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości, poruszyła kwestię przekształceń w firmach w kierunku przemysłu 4.0 i zaznaczyła, że w transformacji nie chodzi jedynie o digitalizację produkcji:

Nowoczesny przemysł to cyfryzacja całego łańcucha wartości, zmiana modeli biznesowych, wprowadzanie innowacyjnych produktów i integracja danych, czyli pełne usieciowienie działalności przedsiębiorstw – wyjaśniła Nosalska. – Przekształcenie łańcucha wartości opiera się na trzech filarach: autonomizacji systemów biznesowych i produkcyjnych, interoperacyjności tworzenia rozwiązań oraz zrównoważonym rozwoju – dodała. Bezkosztowe przygotowanie do transformacji można zacząć, korzystając z narzędzia do zbadania stanu cyfryzacji firmy, które daje diagnozę na temat miejsca przedsiębiorstwa w drodze do przemysłu 4.0 i proponuje kolejne kroki strategicznego prowadzenia zmiany.

Trendy 2030

Jacek Kubrak, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, wskazał 4 trendy napędzające rozwój technologiczny na świecie: urbanizację i zmiany demograficzne związane z prognozą, zgodnie z którą 60% ludzkości będzie mieszkało w ogromnych miastach z 200 milionami mieszkańców. Dwoma kolejnymi kierunkami są zmiany klimatyczne i wojny o zasoby, a także gospodarka oparta na przetwarzaniu danych.

Rozmowy o transformacji i finansowaniu przedsięwzięć

Organizatorzy konferencji Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców, czyli Podkarpackie Centrum Innowacji i członkowie Koalicji na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów, przygotowali również pokoje dyskusyjne z ekspertami. Jedynym z nich była wideokonferencja prowadzona przez specjalistów Platformy Przemysłu Przyszłości na temat procesu transformacji cyfrowej w firmach. W pozostałych uczestnicy spotkania mogli porozmawiać o finansowaniu działalności i rozliczeniach podatkowych w czasach COVID-19.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na