Przejdź do treści

Jakie zasady etyczne uwzględnić w rozwoju internetu rzeczy i big data?


  • Eksperci porozmawiają o stosowaniu norm etycznych zarówno w rozwoju AI, jak i innych technologii, m.in. dronów i chmury obliczeniowej.
  • W czasie spotkania organizowanego przez Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, specjaliści wskażą dziedziny, w których wprowadzenie zasad jest najpilniejsze.
  • Konferencja pt. „Etyka technologii: kierunki, trendy, wyzwania. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” jest zaplanowana na 15 czerwca, poniżej w tekście podajemy link do rejestracji.

Prowadzący i uczestnicy zastanowią się m.in., czy regulacje etyczne, podobne do tych, jakie dotyczą sztucznej inteligencji, powinny objąć też internet rzeczy, drony, chmurę obliczeniową czy big data. Prelegenci, m.in. Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministera Infrastruktury, Zofia Dzik – założycielka i prezes Instytutu Humanites, a także Robert Kroplewski z Platformy Przemysłu Przyszłości, skoncentrują się na wskazaniu obszarów, w których potrzeba wprowadzenia norm etycznych jest obecnie najpilniejsza. Przeanalizują również wpływ wdrażania zasad na rozwój technologii. Część rozmów poświęcą temu, czy w państwach spoza Unii Europejskiej postęp w dziedzinie nowych technologii idzie w parze z troską o godność ludzką, sprawiedliwość, poszanowanie prywatności czy środowisko.

Nie tylko przepisy prawne

Konferencję pt. „Etyka technologii: kierunki, trendy, wyzwania. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” organizuje Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. Wydarzenie online rozpocznie się 15 czerwca o 10:00. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji w serwisie Evenea. Spotkanie CET jest skierowane do menadżerów, których organizacje budują bądź wdrażają cyfrowe technologie, programistów i etyków zainteresowanych innowacjami. Organizatorzy wyjaśniają, że konferencję przygotowali z myślą o tym, że choć nowe rozwiązania podlegają wielu regulacjom w zakresie zgodności z prawem, to w dziedzinie etyki ich działania mówi się głównie w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Tymczasem, jak zaznacza Maciej Chojnowski, dyrektor programowy Centrum, kwestie moralne powinny nadawać kierunek rozwojowi wszystkich innowacji.

Etyka sztucznej inteligencji

Regulacje w zakresie etyki AI przygotowała Komisja Europejska. Niedopuszczalne w krajach Wspólnoty mają być rozwiązania umożliwiające algorytmom manipulacje ludzkim zachowaniem lub ocena zachowania obywateli, jak to ma miejsce np. w Chinach. Wśród działań o wysokim ryzyku wymieniono m.in. wykorzystywanie sztucznej inteligencji w transporcie, szkoleniu zawodowym czy podczas rekrutacji i procesów HR. Niebezpieczne jest również używanie technologii do egzekwowania prawa, kontroli granic czy w wymiarze sprawiedliwości. Z kolei do najbardziej bezpiecznych rozwiązań zaliczono np. gry wideo ze sztuczną inteligencją i filtry niepożądanych wiadomości w poczcie elektronicznej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na