Przejdź do treści

Jakie wdrożenia w zakresie transformacji planują polskie MŚP?


  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała zgłoszenia do konkursu pt. „Przemysł 4.0”.
  • Małe i średnie firmy w aplikacjach o dofinansowanie najczęściej deklarowały plany robotyzacji procesów.
  • Przypominamy założenia pilotażowego programu Agencji.

481 firm wzięło udział w konkursie „Przemysł 4.0” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Większość, tj. 275 wniosków o dofinansowanie, złożyły małe przedsiębiorstwa, 206 – średnie. Technologiami najczęściej zgłaszanymi w ramach projektów były:

Pilotaż konkursu „Przemysł 4.0”

W przedsięwzięciu mogły wziąć udział małe i średnie firmy produkcyjne działające w Polsce. Wymogiem uczestnictwa było opracowanie tzw. mapy drogowej, czyli planu zmian uwzględniającego cyfryzację, automatyzację i robotykę. Dodatkowo, organizacje przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym musiały osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2 milionów złotych. Budżet konkursu to 25 milionów złotych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 800 tysięcy złotych przy co najmniej 15% wkładzie własnym. Celem PARP jest przygotowanie firm do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Jak zaznaczała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii i Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przekształcenia są potrzebne do skutecznej rywalizacji z innymi organizacjami:

Każde przedsiębiorstwo chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, musi wprowadzać nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Przemysł 4.0 to idea, która ma zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chcąc konkurować na rynku globalnym, muszą brać pod uwagę zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju firmy, w tym m.in. – wprowadzenie cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji.

Fabryka Przyszłości – konkurs dla firm, które już mają za sobą wdrożenia

Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowała konkurs dla małych, średnich i dużych firm z polskiego sektora przemysłowego. W pierwszej edycji przedsięwzięcia o miano „Fabryki Przyszłości” walczą 24 przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat wdrożyły rozwiązania cyfrowe z zakresu przemysłu 4.0. Zgłoszenia przejdą ocenę formalną i merytoryczną, laureatów poznamy w grudniu. Wyróżnione przedsiębiorstwa, poza tytułem Fabryki Przyszłości, będą mogły oznakować zakład produkcyjny, a także promować osiągnięcie na łamach kwartalnika Przemysł Przyszłości oraz podczas debat i konferencji organizowanych przez PPP. W przyszłym roku planujemy drugą edycję.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na