Przejdź do treści

Ruszyły nabory do Digital Europe Programme 2024


Komisja Europejska uruchomiła 22 nabory z pakietu zaplanowanych na 2024 r. zgodnie z głównym Programem Prac Digital Europe Programme (DEP) 2023-2024. Celem inicjatywy jest zwiększenie suwerenności technologicznej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, które przynoszą korzyści obywatelom, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Program ten ma także wspierać osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Środki zaplanowane na rok 2024 w zaktualizowanych programach prac Komisji Europejskiej w ramach programu DEP wynoszą 762,7 mln euro.

Nabory dotyczą szerokiego zakresu tematów składających się na architekturę cyfrowo-budowaną na poziomie Unii Europejskiej. Wśród tematów wspieranych finansowo z budżetu Digital Europe Programme są m.in.:

  • budowa wspólnych europejskich przestrzeni danych w różnych sektorach (Green Deal, energia, mobilność, rolnictwo, umiejętności, przemysł),
  • rozwój europejskich usług cloud-edge,
  • wsparcie rozwoju AI, w tym rozwój modeli językowych oraz wdrażanie prawa unijnego dot. sztucznej inteligencji (AI Act),
  • zapewnienie elektronicznego dostępu pacjentów do ich danych zdrowotnych,
  • rozwój umiejętności cyfrowych.

Data Space for Manufacturing (deployment)

Na szczególną uwagę zasługuje program Data Space for Manufacturing. Celem tego naboru jest wybór projektów, które zwiększą skalę wdrażania i wykorzystywania przestrzeni danych dotyczących przemysłu poprzez osiągnięcie masy krytycznej branż przemysłowych udostepniających dane. Przestrzeń danych ma przyczynić się do przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę o obiegu zamkniętym w oparciu o dane, również poprzez umożliwienie nowych modeli biznesowych. Oczekiwane jest w szczególności rozwój przestrzeni danych dot. zarządzania łańcuchami dostaw.

Wymogi dotyczące Wnioskodawców
  • wszystkie podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP zajmujących się produkcją, firm informatycznych i integratorów oraz stowarzyszeń branżowych; konsorcjum ma składać się zarówno z dostawców, jak i użytkowników danych, a także z dostawców usług,
  • konsorcjum powinno obejmować co najmniej 3 wnioskodawców z 3 państw uprawnionych do uczestnictwa w Programie.

Całkowity budżet przewidziany na realizację tego projektu wynosi 13mln euro, z czego szacunkowa wartość dotacji na pojedynczy projekt mieści się w przedziale od 3 do 4 mln euro. Poziom dofinansowania 50%. Orientacyjny okres realizacji projektów to od 24 do 36 miesięcy.

W dniu 13 marca zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w webinarium poświęconym naborom do programu „Cyfrowa Europa”. Zapisz się TUTAJ!

Najważniejsze informacje znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego DEP w zakładce NABORY.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na