Przejdź do treści

Jakie obszary firm produkcyjnych wymagają cyfrowych usprawnień?


  • Przedsiębiorcy chcą użyć rozwiązań IT do poprawy wdrażania koncepcji paperless, kontrolowania produkcji w czasie rzeczywistym i analizy kosztów.
  • Obszary, które nie są zdigitalizowane, a powinny to: kontrola jakości oraz analityka danych.
  • Automatyzacja i integracja procesów, a także systemy zarządzania firmą są potrzebne do wdrożenia transformacji cyfrowej.
  • Wnioski pochodzą z raportu pt. „W drodze do fabryki przyszłości w firmach na rynku produkcyjnym”.

Respondenci, zapytani o sfery, które należy priorytetowo poprawić za pomocą środowiska informatycznego, najczęściej wymieniali redukcję papierowych dokumentów (69%), śledzenie etapów produkcji (66%) i analizę kosztów wytwarzania (60%). Autorzy badania zwracają uwagę, że częste wskazania związane z monitoringiem procesów, jak i weryfikacją kosztów, wynikają zarówno z sytuacji geopolitycznej, jak i trwającej pandemii – niestabilność łańcuchów dostaw powoduje większą potrzebę kontroli. Przeszło 40% odpowiedzi dotyczyło usprawnień w zakresie raportowania i przygotowywania harmonogramu działań w fabrykach.

Czego jeszcze nie zdigitalizowano?

Kontrola jakości, analityka danych oraz transport i logistyka dla ponad 30% ankietowanych są dziedzinami, które jeszcze nie zostały scyfryzowane, a według ankietowanych powinny być jak najszybciej. Kolejne to produkcja i planowanie – oba obszary zaznaczyło 29% uczestników badania. Cyfrowych przekształceń wymagają również łańcuchy dostaw i działy HR. Najrzadziej przedsiębiorcy wymieniali finanse, księgowość i sprzedaż, ponieważ w 86% przypadków już są wspierane narzędziami informatycznymi.

Co jest najbardziej istotne dla przeprowadzenia transformacji?

Zdaniem respondentów automatyzacja procesów, oprogramowanie ERP służące do kompleksowego zrządzania firmą oraz integracja wszystkich działań w jednym narzędziem IT są kluczowe w kontekście możliwości wdrażania cyfryzacji. Jako najmniej ważną wymienili technologię 5G. Autorzy badania zapytali również, które z elementów niezbędnych do transformacji już są stosowane w przedsiębiorstwach. 77% przyznało, że już korzysta z ERP, 44% automatyzuje procesy, z kolei integrację w ramach jednego narzędzia stosuje 12% organizacji.

O badaniu

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów wspomaganych komputerowo za pomocą strony internetowej i rozmów z osobami decyzyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2021, a respondentami byli szefowie produkcji i menadżerowie IT. Największą grupę, tj. 24%, stanowią firmy zatrudniające od 250 do 499 osób, najmniejszą – organizacje z ponad 5 tysiącami pracowników. Ankietowani zaznaczyli, że najczęściej o cyfryzacji dowiadują się z internetu (92%), rzadziej z konferencji i webinarów – odpowiednio: 53% i 51%. Z całą publikacją, opracowaną przez NTT DATA Business Solutions, SAP Polska, czasopismo „Production Manager” oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, można zapoznać się w serwisie NTT DATA.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na