Przejdź do treści

Co przemysł 4.0 może dać rolnictwu?


  • Ogłaszamy nowy konkurs na innowacje z budżetem wynoszącym 100 milionów złotych.
  • „Szybka ścieżka – Agrotech” ma na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii, które usprawniają prace rolnicze.
  • Firmy i placówki naukowe mogą zgłaszać swoje projekty od 10 września.
  • Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którym Platforma Przemysłu Przyszłości podpisała właśnie list intencyjny dotyczący szerokiej współpracy cyfryzacyjnej.

Pieniądze można dostać na eksperymentalne prace rozwojowe, działania przedwdrożeniowe i badania przemysłowe, które przyczynią się do przygotowania innowacyjnego rozwiązania dla rolnictwa. Konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech” jest przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Budżet wynosi 100 milionów złotych, a wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu musi być wyższa niż milion (w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie firmy) albo 2 miliony (duże firmy lub konsorcja). W obu sytuacjach koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 50 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 20 milionów i będzie udzielane na rozwój koncepcji obejmujących głównie badania przemysłowe. Pomysłodawcy innowacji zajmujący się pracami rozwojowymi mogą liczyć na 15 milionów złotych.

Tematyka i terminy

W programie „Szybka ścieżka – Agrotech” chodzi o opracowanie, przetestowanie i wdrożenie produktów lub technologii w poniższych sześciu obszarach rolniczych.

  1. Automatyzacja i robotyzacja.
  2. Mechanizacja.
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania.
  4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields).
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia.
  6. Bioenergia i biomateriały.

Szczegółowe zagadnienia badawcze i proponowane działania można znaleźć na stronie NCBR. Nabór wniosków rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada. Zgłoszone projekty, które otrzymają dofinansowanie, trzeba zrealizować do 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach termin wolno wydłużyć do 31 grudnia).

Nowy etap współpracy

Przy okazji inauguracji konkursu Platforma Przemysłu Przyszłości podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz transformacji cyfrowej. Kolejnym krokiem będzie umowa ramowa pomiędzy organizacjami precyzująca charakter działań eksperckich, promocyjnych i organizacyjnych. Prezes PPP, Andrzej Soldaty, podkreślał szerokie możliwości, jakie nowe technologie stosowane w przemyśle 4.0 dają branży rolno-spożywczej. Dyrektor NCBR, Wojciech Kamieniecki precyzował z kolei zasady ogłoszonej „Szybkiej ścieżki – Agrotechu”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie firmy Jagoda JPS w Skierniewicach, przedsiębiorstwo zajmuje się serwisem i sprzedażą maszyn sadowniczych oraz rolniczych. Razem z Instytutem Ogrodnictwa skorzystało już ze wsparcia NCBR na rozwój innowacyjnego kombajnu do zbioru borówek wysokich. Inni dotychczasowi beneficjenci to spółka Comtegra, która opracowuje oprogramowanie pomocne w zwalczaniu pasożytów i chorób u pszczół miodnych oraz Usarya Polska, konstruktor maszyny do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na