Co przemysł 4.0 może dać rolnictwu?

  • Ogłaszamy nowy konkurs na innowacje z budżetem wynoszącym 100 milionów złotych.
  • „Szybka ścieżka – Agrotech” ma na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii, które usprawniają prace rolnicze.
  • Firmy i placówki naukowe mogą zgłaszać swoje projekty od 10 września.
  • Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którym Platforma Przemysłu Przyszłości podpisała właśnie list intencyjny dotyczący szerokiej współpracy cyfryzacyjnej.

Pieniądze można dostać na eksperymentalne prace rozwojowe, działania przedwdrożeniowe i badania przemysłowe, które przyczynią się do przygotowania innowacyjnego rozwiązania dla rolnictwa. Konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech” jest przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Budżet wynosi 100 milionów złotych, a wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu musi być wyższa niż milion (w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie firmy) albo 2 miliony (duże firmy lub konsorcja). W obu sytuacjach koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 50 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 20 milionów i będzie udzielane na rozwój koncepcji obejmujących głównie badania przemysłowe. Pomysłodawcy innowacji zajmujący się pracami rozwojowymi mogą liczyć na 15 milionów złotych.

(Ogłoszenie konkursu – fot. Paweł Nowak / PPP)

Tematyka i terminy

W programie „Szybka ścieżka – Agrotech” chodzi o opracowanie, przetestowanie i wdrożenie produktów lub technologii w poniższych sześciu obszarach rolniczych.

  1. Automatyzacja i robotyzacja.
  2. Mechanizacja.
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania.
  4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields).
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia.
  6. Bioenergia i biomateriały.

Szczegółowe zagadnienia badawcze i proponowane działania można znaleźć na stronie NCBR. Nabór wniosków rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada. Zgłoszone projekty, które otrzymają dofinansowanie, trzeba zrealizować do 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach termin wolno wydłużyć do 31 grudnia).

(Podpisanie listu intencyjnego między PPP a NCBR – fot. Paweł Nowak / PPP)

Nowy etap współpracy

Przy okazji inauguracji konkursu Platforma Przemysłu Przyszłości podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz transformacji cyfrowej. Kolejnym krokiem będzie umowa ramowa pomiędzy organizacjami precyzująca charakter działań eksperckich, promocyjnych i organizacyjnych. Prezes PPP, Andrzej Soldaty, podkreślał szerokie możliwości, jakie nowe technologie stosowane w przemyśle 4.0 dają branży rolno-spożywczej. Dyrektor NCBR, Wojciech Kamieniecki precyzował z kolei zasady ogłoszonej „Szybkiej ścieżki – Agrotechu”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie firmy Jagoda JPS w Skierniewicach, przedsiębiorstwo zajmuje się serwisem i sprzedażą maszyn sadowniczych oraz rolniczych. Razem z Instytutem Ogrodnictwa skorzystało już ze wsparcia NCBR na rozwój innowacyjnego kombajnu do zbioru borówek wysokich. Inni dotychczasowi beneficjenci to spółka Comtegra, która opracowuje oprogramowanie pomocne w zwalczaniu pasożytów i chorób u pszczół miodnych oraz Usarya Polska, konstruktor maszyny do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych.