Przejdź do treści

5G zmieni analogowe wózki logistyczne w smart pojazdy


  • Wrocławski Optimatik pracuje nad rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie floty pojazdów magazynowych.
  • System pozwala zbierać dane z maszyn samojezdnych i zwykłych wózków widłowych.
  • Czujniki montowane w urządzeniach będą przesyłały informacje w paśmie 5G.

Polski startup Optimatik buduje platformę wykorzystującą łączność 5G do optymalizacji floty pojazdów autonomicznych i tradycyjnych wózków widłowych. Rozwiązanie, które powstaje w ramach akceleratora S5 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i przy wsparciu specjalistów Ericssona, jest przeznaczone dla fabryk i centrów logistycznych. System umożliwia monitorowanie za pośrednictwem jednej aplikacji wszystkich urządzeń poruszających się po zakładach – zarówno tradycyjnych wózków widłowych obsługiwanych przez pracowników (według szacunków stanowią 98%), jak i wózków samojezdnych AGV (automated guided vehicle). W przypadku wykorzystania Optimatik BOX, czyli komputera pokładowego dla maszyn, nie ma znaczenia, kto jest producentem pojazdów.

Kooperacja z firmami SLOC i Insider Navigation

Rozwiązanie Optimatik, dzięki współpracy z austriackim przedsiębiorstwem SLOC zajmującym się montażem urządzeń internetu rzeczy na wózkach widłowych, pozwala zmienić standardowe maszyny w „inteligentne”. System gromadzi dane diagnostyczne i wykrywa, czy widły są podniesione, załadowane oraz sprawdza, czy pojazd jest w ruchu. Dodatkowo analizuje informacje pod względem potencjalnych usterek i awarii. Za sprawą algorytmu opracowanego przez firmę Insider Navigation, do poprawnego działania platformy nie trzeba instalowania urządzeń aktywnych, jak anteny.

5G dla logistyki

Rozwiązanie umożliwi operatorom wózków podejmowanie natychmiastowych reakcji na zdarzenie, jednak, jak zaznacza Ericsson, ilość oraz ciężar przesyłanych informacji wymagają zastosowania łączności 5G, bo system nie będzie pracował właściwie nawet na przemysłowych sieciach WiFi. Specjaliści firmy przewidują, że logistyka wewnątrzzakładowa będzie pierwszym obszarem zastosowania sieci nowej generacji w przemyśle. Jerzy Lipiński, współzałożyciel Optimatik, tłumaczy, że w przypadku systemu projektowanego przez wrocławski startup, kluczowa jest infrastruktura brzegowa:

Dzięki sieci 5G będziemy mogli wdrożyć najbardziej konkurencyjne na rynku i optymalne z perspektywy klienta rozwiązanie oparte na edge computingu. Nasze sensory będą mogły wysyłać w paśmie 5G pobierane dane bezpośrednio do lokalnego systemu obliczania. W ten sposób nie będziemy musieli montować jednostek obliczeniowych na wózkach widłowych, co obniża koszt ich wytworzenia o około 17%.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Powierzchnia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 1775 ha na terenie trzech województw: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. W ubiegłym roku fDi Magazine (związany z Financial Times) uznał ŁSSE za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie oraz trzecią na świecie – wyżej ocenione zostały tylko strefy z Maroka i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łódzki obszar wyróżniono jako najlepsze miejsce dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zgodnie z danymi Strefy, na jej obszarze utworzono ponad 37 tysięcy etatów, natomiast przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej wynoszącej do 55% kwalifikowanych kosztów planowanej inwestycji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na