Zielony ład

KPO: przede wszystkim ekologiczna energia i ograniczanie energochłonności