Przejdź do treści

Ruszył nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027


W dniu 19 stycznia 2023 roku został zaakceptowany harmonogram składnia wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który uwzględnia wszystkie planowane nabory w 2023 roku.

Harmonogram przewiduje 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym, skierowanych do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota przewidziana w programach to 4,7 mld EUR (21 mld PLN), co stanowi pod 60% wszystkich alokacji FENG. Pierwszy nabór rusza już na początku lutego.

O Programie

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest największym krajowym programem, który wspiera innowacyjność w Unii Europejskiej. Łączna kwota przewidziana w Programie to 7,9 mld EUR (36 mld PLN). FENG jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Główne cele Programu:

  • zwiększenie konkurencyjności MŚP,
  • transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii,
  • rozwinięcie umiejętności i zwiększenie potencjału firm, instytucji w zakresie innowacji i badań oraz wykorzystania zaawansowanych technologii.

FENG 2021-2027 oferują różne formy wsparcia, takie jak:

  • dotacje,
  • instrumenty finansowe,
  • kapitałowe oraz gwarancyjne,
  • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na