Przejdź do treści

IoB, czyli internet zachowań – jednym z technologicznych trendów przyszłości


  • Według Gartnera, w najbliższych latach firmy powinny skupić się na przetwarzaniu danych w celu zmiany zachowań użytkowników.
  • Kluczowe będzie także dbanie o bezpieczeństwo informacji.
  • Wśród strategicznych technologicznych trendów na 2021 rok analitycy wymieniają jeszcze hiperautomatyzację i rozproszoną chmurę obliczeniową.

Internet zachowań (albo behawioralny), internet of behaviors (w skrócie IoB) polega na gromadzeniu, łączeniu i przetwarzaniu danych oraz wykorzystywaniu ich do zmiany postępowania. Przykładem może być stosowanie czujników monitorujących stan zdrowia pracowników w fabrykach lub tagów RFID do sprawdzenia, jak często ludzie myją ręce. Podobną rolę spełnia także telematyka pozwalająca na ocenę i poprawę stylu/sposobu jazdy kierowców. Gartner zaznacza jednak, że IoB rodzi wątpliwości etyczne związane z celem przetwarzania informacji, a rozwój internetu zachowań jest w dużej mierze uzależniony od przepisów w zakresie ochrony prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z prognozą, w najbliższych latach na popularności zyska tzw. rozproszone cyberbezpieczeństwo, w ramach którego wyznacza się granicę ochrony wokół osoby lub miejsca, a zatem stawia na kontrolę modułową, dopasowaną do wymagań przedsiębiorstwa w danym czasie. Istotne będzie prowadzenie obliczeń służących dbaniu o prywatność – składa się na nie przygotowanie godnego zaufania środowiska przetwarzania informacji, zdecentralizowana analityka i szyfrowanie danych, żeby zabezpieczyć je przed niekontrolowanym wykorzystaniem.

Już nie tylko CX – kompleksowe doświadczenia i inteligentne firmy

Gartner przekonuje, że konieczne jest skupienie się na doświadczeniach wszystkich zaangażowanych w proces, tzn. użytkowników, klientów (customer experience) i pracowników. Takie podejście ma ułatwić przedsiębiorstwom budowanie przewagi rynkowej i umiejętne wychodzenie z potencjalnie trudnych sytuacji związanych z pracą zdalną czy przejściem na wyłącznie wirtualny model sprzedaży. Opisana perspektywa stanowi naturalne pole do działania dla inteligentnych, kompleksowych organizacji, które działają zwinnie i podejmują decyzje na podstawie aktualnych danych. Budowanie inteligentnej firmy wymaga zwiększania autonomii pracowników oraz demokratyzacji przedsiębiorstwa, bo tylko wtedy możliwe stają się szybkie reakcje na zmiany.

Zautomatyzowana praca i działanie zdalne

Podobnie jak opisywaliśmy w zeszłym roku odnoście ówczesnej prognozy, analitycy i teraz uwzględnili hiperautomatyzację, czyli zautomatyzowanie możliwie największej liczby procesów. W gronie ważnych trendów jest także rozproszona chmura publiczna zakładająca lokalizację centrów danych w dowolnych miejscach, a co za tym idzie, zmniejszanie opóźnień i dostosowanie usług do lokalnych wymogów prawnych. Ponadto, zdaniem specjalistów Gartnera, firmy powinny dążyć do zdalnego prowadzenia działalności i wprowadzania cyfrowych usług w fizycznych siedzibach.

Sztuczna inteligencja i zaufanie

Jednym z kierunków na najbliższe lata będą kompleksowe strategie wdrażania sztucznej inteligencji, które włączą projekty AI do wspólnych procesów administratorów IT i programistów. W kwestii algorytmów wypowiedzieli się również specjaliści Deloitte – ich zdaniem, SI trzeba tworzyć tak, by jak najlepiej rozumiała ludzi i nauczyła się łączenia wydarzeń z emocjami. Z kolei prelegenci ITM_talks podkreślali konieczność budowania zaufania do technologii i dostawców rozwiązań, m.in. usług chmurowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na