Przejdź do treści

IoB, czyli internet zachowań – jednym z technologicznych trendów przyszłości


Internet zachowań (albo behawioralny), internet of behaviors (w skrócie IoB) polega na gromadzeniu, łączeniu i przetwarzaniu danych oraz wykorzystywaniu ich do zmiany postępowania. Przykładem może być stosowanie czujników monitorujących stan zdrowia pracowników w fabrykach lub tagów RFID do sprawdzenia, jak często ludzie myją ręce. Podobną rolę spełnia także telematyka pozwalająca na ocenę i poprawę stylu/sposobu jazdy kierowców. Gartner zaznacza jednak, że IoB rodzi wątpliwości etyczne związane z celem przetwarzania informacji, a rozwój internetu zachowań jest w dużej mierze uzależniony od przepisów w zakresie ochrony prywatności.

strategiczne technologiczne trendy 2021 wg Gartnera
(graf. Gartner)

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z prognozą, w najbliższych latach na popularności zyska tzw. rozproszone cyberbezpieczeństwo, w ramach którego wyznacza się granicę ochrony wokół osoby lub miejsca, a zatem stawia na kontrolę modułową, dopasowaną do wymagań przedsiębiorstwa w danym czasie. Istotne będzie prowadzenie obliczeń służących dbaniu o prywatność – składa się na nie przygotowanie godnego zaufania środowiska przetwarzania informacji, zdecentralizowana analityka i szyfrowanie danych, żeby zabezpieczyć je przed niekontrolowanym wykorzystaniem.

cyber security
(graf. Getty Images)

Już nie tylko CX – kompleksowe doświadczenia i inteligentne firmy

Gartner przekonuje, że konieczne jest skupienie się na doświadczeniach wszystkich zaangażowanych w proces, tzn. użytkowników, klientów (customer experience) i pracowników. Takie podejście ma ułatwić przedsiębiorstwom budowanie przewagi rynkowej i umiejętne wychodzenie z potencjalnie trudnych sytuacji związanych z pracą zdalną czy przejściem na wyłącznie wirtualny model sprzedaży. Opisana perspektywa stanowi naturalne pole do działania dla inteligentnych, kompleksowych organizacji, które działają zwinnie i podejmują decyzje na podstawie aktualnych danych. Budowanie inteligentnej firmy wymaga zwiększania autonomii pracowników oraz demokratyzacji przedsiębiorstwa, bo tylko wtedy możliwe stają się szybkie reakcje na zmiany.

człowiek pracujący zdalnie
(fot. Adobe Stock)

Zautomatyzowana praca i działanie zdalne

Podobnie jak opisywaliśmy w zeszłym roku odnoście ówczesnej prognozy, analitycy i teraz uwzględnili hiperautomatyzację, czyli zautomatyzowanie możliwie największej liczby procesów. W gronie ważnych trendów jest także rozproszona chmura publiczna zakładająca lokalizację centrów danych w dowolnych miejscach, a co za tym idzie, zmniejszanie opóźnień i dostosowanie usług do lokalnych wymogów prawnych. Ponadto, zdaniem specjalistów Gartnera, firmy powinny dążyć do zdalnego prowadzenia działalności i wprowadzania cyfrowych usług w fizycznych siedzibach.

Sztuczna inteligencja i zaufanie

Jednym z kierunków na najbliższe lata będą kompleksowe strategie wdrażania sztucznej inteligencji, które włączą projekty AI do wspólnych procesów administratorów IT i programistów. W kwestii algorytmów wypowiedzieli się również specjaliści Deloitte – ich zdaniem, SI trzeba tworzyć tak, by jak najlepiej rozumiała ludzi i nauczyła się łączenia wydarzeń z emocjami. Z kolei prelegenci ITM_talks podkreślali konieczność budowania zaufania do technologii i dostawców rozwiązań, m.in. usług chmurowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: