ITM_talks: firmowa usługa chmurowa musi budzić zaufanie

  • Operatorzy cloud computingu powinni pomagać przedsiębiorcom w kwestiach prawnych, organizacyjnych i w podnoszeniu kompetencji pracowników.
  • Korzystanie z chmury może być pomocne w sytuacji, kiedy brakuje specjalistów zajmujących się systemami IT i ich zabezpieczaniem.
  • W Polsce na razie takie usługi, podobnie jak inne technologie przemysłu 4.0, są często wprowadzane ad hoc, bez całościowej strategii.
  • Relacjonujemy pierwszą konferencję z cyklu ITM_talks.
zabezpieczenie sieci

Wszyscy eksperci dyskutujący podczas wirtualnej konferencji ITM_talks podkreślali, że w kontekście bezpieczeństwa korzystania z usług w chmurze kluczowe jest zaufanie do operatora – niezbędne, aby przenieść dane z firmowych serwerów. Jak zauważał Michał Jaworski, rolą dostawcy usług jest również pomoc dotycząca prawa, kwestii technicznych i organizacyjnych oraz wsparcie w podnoszeniu kompetencji, m.in. poprzez szkolenia. Według członka zarządu Microsoft Polska, cyfryzacja przedsiębiorstw stanowi aspekt zbyt poważny, by zostawiać ją w rękach pojedynczych osób – konieczny jest zespół o zróżnicowanych umiejętnościach. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania, wskazywał, że dostawcy kompleksowych usług chmurowych w modelu one-stop shop mają odpowiednie do takich wdrożeń doświadczenie i kompetencje.

konferencja ITM_talks
(fot. PPP)

Chmura lekarstwem na brak wykwalifikowanych pracowników

Arkadiusz Kawa z Sieci Badawczej Łukasiewicz zauważył, że w Polsce brakuje około pół miliona informatyków. W związku z tym firmy zlecają wsparcie techniczne zewnętrznym podmiotom i wykorzystują istniejące platformy do zarządzania procesami, zamiast tworzyć własne systemy. Zdaniem Michała Jaworskiego, chmura może zastąpić także specjalistów od zabezpieczeń:

W dzisiejszym połączonym świecie wymagamy, żeby ludzie pracowali na odległość, ale mieli kontakt z dostawcami i odbiorcami. W takiej sytuacji trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto zapewni wyższe bezpieczeństwo, ja i mój zespół, który coraz trudniej budować czy dostawca chmurowy? Dodatkowo, są rzeczy, których nie da się zrobić bez chmury. To projekty związane z IoT czy AI, bo pewne narzędzia są dostępne tylko tam – podkreślał menadżer z Microsoftu. Według niego łatwiej jest dostawcom usług jednorazowo dostosować rozwiązania do nowych przepisów o ochronie danych niż kontaktować się ze wszystkimi klientami z osobna. Równocześnie podobny model znosi w pewnym zakresie z przedsiębiorców odpowiedzialność, ponieważ nie muszą samodzielnie zajmować się wszystkimi elementami usługi.

serwery
(fot. Getty Images)

Doraźne wdrożenia

Prowadzący dyskusję Krzysztof Walas z Politechniki Poznańskiej zapytał o stan cyfryzacji przedsiębiorstw nad Wisłą.

W polskich firmach zmiana cyfrowa jest adaptowana zazwyczaj przez wdrożenia jednostkowe, wynikające z doraźnych potrzeb przedsiębiorstw. Wtedy firmy wybierają zestaw rozwiązań spośród dostępnych technologii, a dzięki ich wprowadzeniu oczekują wzrostu efektywności czy zmniejszenia kosztów – wyjaśniała Katarzyna Nosalska, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości. – W tym wyraża się jednak brak strategicznego podejścia do przemysłu 4.0, który powinien obejmować nie tylko produkcję, ale cały łańcuch wartości wraz z jego usieciowieniem, o czym na ogół w praktyce zapomina się.

chmura
(fot. Getty Images)

Cykl ITM_talks

Spotkanie poświęcone chmurze i cyfryzacji przedsiębiorstw było pierwszym z serii wirtualnych konferencji ITM_talks, których inicjatorami są ITM Industry Europe oraz Modernlog. Kolejne wydarzenia będą dotyczyły sytuacji przemysłu po pandemii, budowy konkurencyjności dzięki robotyce, a także automatyzacji logistyki. Konferencje poprzedzają (już niewirtualny) kongres „Industry NEXT. The New Reality”, który został zaplanowany na 3-4 listopada.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór