Przejdź do treści

ITM_talks: firmowa usługa chmurowa musi budzić zaufanie


  • Operatorzy cloud computingu powinni pomagać przedsiębiorcom w kwestiach prawnych, organizacyjnych i w podnoszeniu kompetencji pracowników.
  • Korzystanie z chmury może być pomocne w sytuacji, kiedy brakuje specjalistów zajmujących się systemami IT i ich zabezpieczaniem.
  • W Polsce na razie takie usługi, podobnie jak inne technologie przemysłu 4.0, są często wprowadzane ad hoc, bez całościowej strategii.
  • Relacjonujemy pierwszą konferencję z cyklu ITM_talks.

Wszyscy eksperci dyskutujący podczas wirtualnej konferencji ITM_talks podkreślali, że w kontekście bezpieczeństwa korzystania z usług w chmurze kluczowe jest zaufanie do operatora – niezbędne, aby przenieść dane z firmowych serwerów. Jak zauważał Michał Jaworski, rolą dostawcy usług jest również pomoc dotycząca prawa, kwestii technicznych i organizacyjnych oraz wsparcie w podnoszeniu kompetencji, m.in. poprzez szkolenia. Według członka zarządu Microsoft Polska, cyfryzacja przedsiębiorstw stanowi aspekt zbyt poważny, by zostawiać ją w rękach pojedynczych osób – konieczny jest zespół o zróżnicowanych umiejętnościach. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania, wskazywał, że dostawcy kompleksowych usług chmurowych w modelu one-stop shop mają odpowiednie do takich wdrożeń doświadczenie i kompetencje.

Chmura lekarstwem na brak wykwalifikowanych pracowników

Arkadiusz Kawa z Sieci Badawczej Łukasiewicz zauważył, że w Polsce brakuje około pół miliona informatyków. W związku z tym firmy zlecają wsparcie techniczne zewnętrznym podmiotom i wykorzystują istniejące platformy do zarządzania procesami, zamiast tworzyć własne systemy. Zdaniem Michała Jaworskiego, chmura może zastąpić także specjalistów od zabezpieczeń:

W dzisiejszym połączonym świecie wymagamy, żeby ludzie pracowali na odległość, ale mieli kontakt z dostawcami i odbiorcami. W takiej sytuacji trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto zapewni wyższe bezpieczeństwo, ja i mój zespół, który coraz trudniej budować czy dostawca chmurowy? Dodatkowo, są rzeczy, których nie da się zrobić bez chmury. To projekty związane z IoT czy AI, bo pewne narzędzia są dostępne tylko tam – podkreślał menadżer z Microsoftu. Według niego łatwiej jest dostawcom usług jednorazowo dostosować rozwiązania do nowych przepisów o ochronie danych niż kontaktować się ze wszystkimi klientami z osobna. Równocześnie podobny model znosi w pewnym zakresie z przedsiębiorców odpowiedzialność, ponieważ nie muszą samodzielnie zajmować się wszystkimi elementami usługi.

Doraźne wdrożenia

Prowadzący dyskusję Krzysztof Walas z Politechniki Poznańskiej zapytał o stan cyfryzacji przedsiębiorstw nad Wisłą.

W polskich firmach zmiana cyfrowa jest adaptowana zazwyczaj przez wdrożenia jednostkowe, wynikające z doraźnych potrzeb przedsiębiorstw. Wtedy firmy wybierają zestaw rozwiązań spośród dostępnych technologii, a dzięki ich wprowadzeniu oczekują wzrostu efektywności czy zmniejszenia kosztów – wyjaśniała Katarzyna Nosalska, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości. – W tym wyraża się jednak brak strategicznego podejścia do przemysłu 4.0, który powinien obejmować nie tylko produkcję, ale cały łańcuch wartości wraz z jego usieciowieniem, o czym na ogół w praktyce zapomina się.

Cykl ITM_talks

Spotkanie poświęcone chmurze i cyfryzacji przedsiębiorstw było pierwszym z serii wirtualnych konferencji ITM_talks, których inicjatorami są ITM Industry Europe oraz Modernlog. Kolejne wydarzenia będą dotyczyły sytuacji przemysłu po pandemii, budowy konkurencyjności dzięki robotyce, a także automatyzacji logistyki. Konferencje poprzedzają (już niewirtualny) kongres „Industry NEXT. The New Reality”, który został zaplanowany na 3-4 listopada.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na