Przejdź do treści

II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości


Przedstawiciele uczelni, firm, samorządu, a także instytucji otoczenia biznesu spotkali się na posiedzeniu Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, w ramach której wystąpili: Prezes DPIN Maciej Klóska, Członek Zarządu FPPP Piotr Bober, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Przemysłu Przyszłości, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek.

Podczas wydarzenia zostały wręczone akty powołań dla Członków Rady, którzy nie odebrali ich na posiedzeniu inauguracyjnym, podpisano także list intencyjny pomiędzy DPiN i FPPP. Podpisanie listu to początek współpracy obu podmiotów w zakresie wspierania implementacji i rozwoju nowoczesnych technologii na obszarze Dolnego Śląska.

Zgodnie z założeniem listu intencyjnego głównymi elementami rozpoczętej współpracy będzie:

  • integracja showroom’ów druku 3D,
  • wzajemna promocja za pomocą narzędzi informatycznych,
  • wsparcie eksperckie,
  • wzajemny udział przedstawicieli FPPP i DPiN w targach, konferencjach, kongresach i tym podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez strony,
  • objęcie patronatem wydarzeń organizowanych przez Partnera,
  • współorganizowanie przedsięwzięć promujących ideę Przemysłu Przyszłości.

Współpraca ma zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań stosowanych z zakresie technologii przyrostowych w Radomiu (siedziba FPPP) oraz na Dolnym Śląsku. Przedsiębiorcy będą mogli swobodnie korzystać z eksperckiej wiedzy i doświadczeń obu organizacji. W planach jest również zintegrowanie showroom-ów druku 3D FPPP i DPIN, dzięki czemu możliwa będzie współpraca badawczo-rozwojowa.

„Dolnośląska Rada Przemysłu Przyszłości to połączenie świata nauki, biznesu oraz administracji zarówno samorządowej jak i państwowej. To niecodzienne połączenie pozwala na organizację kolejnych spotkań Rady w instytucjach, których przedstawiciele wchodzą w jej skład. Gospodarze kolejnych posiedzeń Rady będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami i potencjałem. Na dzisiejszym spotkaniu, którego Partnerem i gospodarzem jest DPiN, przedstawiciele FPPP zaprezentują wybrane obszary naszej działalności i zasoby wiedzy eksperckiej w różnych dziedzinach. Efektem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja, która doprowadzi do powstania nowych inicjatyw i rozwiązań dla rozwoju Przemysłu Przyszłości na Dolnym Śląsku” – powiedział Piotr Bober Członek Zarządu FPPP.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na