Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA CEN

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na obsłudze transmisji z wydarzeń online zaplanowanych w 2021 roku, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o złożenie szacunkowej wyceny na usługę.

Wypełniony formularz szacowania (Załącznik nr 2 do zaproszenia) prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 23.03.2021 do godz. 14:00

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień́ publicznych.