Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania wartości dostawy artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert: webowa aplikacja do generowania map transformacji (roadmap) przedsiębiorstw
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia Generator Roadmap transformacji cyfrowej
Zaproszenie do szacowania cen usługi modyfikacji Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania ceny instalacji wizualno-graficznej.
Zaproszenie do szacowania ceny siatki zabezpieczającej
Zaproszenie do szacowania ceny wyposażenia hali wystawienniczej
Zaproszenie do szacowania ceny usługi ochrony wydarzenia
Zaproszenie do szacowania ceny obsługi medycznej