Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania wartości dostawy artykułów marketingowych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o szacowanie cen wartości dostawy artykułów marketingowych

Termin na składanie ofert: do dnia 16 listopada 2023 r., do godz. 13:00 przesyłając wypełniony Formularz szacowania na adres: zamowienia@fppp.gov.pl