Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny instalacji wizualno-graficznej.


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się̨ z prośbą̨ o wstępną wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 02.06.2023 r. do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na szacowanie – instalacja wizualna”.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: