Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny instalacji wizualno-graficznej.
ZP/2023/1 Postępowanie na zaprojektowanie i przygotowanie sceny wraz z usługą obsługi urządzeń wyposażenia sceny i hali wystawienniczej
ZP/2023/2 Postępowanie na dostawę hali wystawienniczej na II Kongres Radom Przyszłości