Przejdź do treści

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 w formie zeskanowanego podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami, na adres e-mail: anna.dunska@fppp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607 146 705 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail anna.dunska@fppp.gov.pl.

Poniżej zamieszczono: