Przejdź do treści

Zapytanie dotyczące cen licencji oprogramowania Microsoft Office 365 Business Premium dla organizacji o statusie non-profit

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 26.07.2021 r. w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule email należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – O365”.