Przejdź do treści

Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych


Aplikacja realizowana jest w ramach projektu: ,,Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” finansowanego w ramach Programu ERASMUS PLUS.

W dniu 20.01.2023 r. odbył się warsztat walidacyjny, podczas którego dokonano oceny Weryfikatora kompetencji cyfrowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Krajowych Klastrów Kluczowych oraz reprezentanci środowiska klastrowego z Austrii. Organizatorem warsztatu była Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für Intelligente Produktion, Partner projektu z Austrii.

Celem warsztatu była weryfikacja narzędzia informatycznego, które jest produktem projektu. Podstawą do jego opracowania były wcześniejsze 2 warsztaty z ekspertami z obu krajów, w efekcie których powstał Przewodnik po kompetencjach cyfrowych.

Podczas warsztatu przedstawiono cel przygotowania narzędzia, jego logikę oraz podstawowe funkcjonalności. Weryfikacji poddano zamieszczone treści dotyczące obszaru programowania, wizualizacji oraz Big data & Data science. Aplikacja umożliwia dokonanie oceny kompetencji cyfrowych pracowników biur koordynatorów klastrów oraz przedstawienie rekomendacji wraz ze wskazaniem ścieżki rozwoju na 3 poziomach wiedzy: początkowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Pozytywny wynik testu końcowego uprawnia do otrzymania certyfikatu. Narzędzie może być wykorzystywane także przez inne osoby poszukujące uporządkowanej wiedzy w zakresie 3 wskazanych obszarów kompetencji cyfrowych. Po przeprowadzonym warsztacie jego uczestnicy zgłosili uwagi, które będą podlegały analizie w celu udoskonalenia narzędzia.

Warsztat jest elementem projektu ,,Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” finansowanego w ramach Programu ERAMUS PLUS.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na