Unia Europejska

Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych