Przejdź do treści

Unia Europejska

Europejski Ranking Innowacyjności z 2023 roku
Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”
Warsztat walidacyjny dot. Weryfikatora kompetencji cyfrowych