Przejdź do treści

W środę webinarium o prostych spółkach akcyjnych


  • Nowa forma działalności gospodarczej wiąże się z brakiem barier finansowych i administracyjnych.
  • Zasady zakładania i funkcjonowania PSA omówi ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego.
  • Poniżej w tekście publikujemy link do zapisów.

Prostą Spółkę Akcyjną cechuje brak barier finansowych i formalnych przy zakładaniu – można ją zarejestrować elektronicznie w 24 godziny, a minimalna wartość kapitału akcyjnego wynosi złotówkę. Zarząd organizacji może być jedno- lub wieloosobowy, z kolei rada nadzorcza powinna mieć co najmniej trzech członków, choć powołanie jej nie jest konieczne. Alternatywą wobec obu organów jest rada dyrektorów, zajmująca się jednocześnie zarządzaniem i nadzorem w PSA. W Radzie współdziałają dyrektorzy wykonawczy, prowadzący firmę, i niewykonawczy – sprawujący kontrolę nad działalnością. Zaletą powołania Rady jest szybki obieg informacji, sprawniejszy nadzór i większa efektywność.

Terminy i zapisy

Więcej szczegółów na temat PSA przybliży Maciej Stefanowski – radca prawny specjalizujący się w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Wirtualne spotkanie z ekspertem rozpocznie się 6 października o 13:00. Udział w webinarium prowadzonym w platformie MS Teams jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie wydarzenia. Osoby zainteresowane konkretnymi zagadnieniami związanymi z nową formą działalności gospodarczej, mogą uzupełnić formularz rejestracyjny o pytania do specjalisty.

Spotkania z Nawigatorem Finansowym

Webinarium z Maciejem Stefanowskim to kolejny odcinek cyklu poświęconego mechanizmom finansowym, podatkowym i prawnym. Spotkania z serii dotyczą m.in. ulg i dotacji ujętych w Nawigatorze Finansowym – narzędziu przygotowanym przez PPP, które ułatwia znalezienie odpowiednich źródeł finansowania transformacji cyfrowej. Do tej pory uczestnicy wydarzeń mogli zapoznać się ze szczegółami estońskiego CIT-u, ulgi na działalność badawczo-rozwojową i mechanizmu IP Box oraz europejskich partnerstw dla przedsiębiorstw produkcyjnych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na