Przejdź do treści

Webinarium o europejskich partnerstwach dla przedsiębiorstw produkcyjnych

  • W ramach programu Horyzont Europa będzie funkcjonowało 49 partnerstw R&D.
  • Do 5 z nich mogą dołączać firmy produkcyjne, zajmujące się nowymi technologiami.
  • Eksperci, którzy prowadzili webinar Platformy Przemysłu Przyszłości, przedstawili zalety i ryzyka związane z dołączaniem do konsorcjów.
Smart factory and industry 4.0 concept with connected production robots exchanging data with internet of things (IoT) and cloud computing technology, businessman touching interface with icons in gears

Budżet unijnego programu Horyzont Europa wyniesie 95,5 miliarda euro – to o blisko 20% więcej niż w poprzednim wspólnotowym przedsięwzięciu poświęconym badaniom i innowacjom. Europejskie partnerstwa mają udział w procesie przygotowywania, organizowania i monitorowania konkursów. Jak zauważa Jarosław Piekarski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach inicjatywy Horyzont Europa, zaplanowanej na lata 2021-2027, będzie funkcjonowało 49 partnerstw, spośród których 5 dotyczy przemysłu:

  • Key Digital Technologies
  • AI-Data-Robotics
  • Made in Europe
  • EIT Manufacturing
  • Innovative SMEs.
(Przegląd wszystkich partnerstw – graf. J. Piekarski)

Made in Europe i EIT Manufacturing

Made in Europe będzie realizowane w ramach konkursów Horyzontu Europy. Partnerstwo zrzesza łącznie ponad 200 dużych firm (Siemensa, Boscha, Volvo, Huawei) i instytucji badawczych (Politechnikę Wrocławską). Roczny budżet konkursów wynosi tu około 150 milionów euro. Konsorcjum opracowało dokument dotyczący kierunków działań, jak utrzymanie pozycji Europy w technologiach wytwarzania i transformacja cyfrowa. Z kolei EIT Manufacturing obejmuje zakres działań Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji. Jest przedsięwzięciem publiczno-prywatnym złożonym z ponad 110 podmiotów, zajmującym się projektami innowacyjnymi, które wspierają produkcję. Budżet na konkursy ogłaszane przez konsorcjum do 2026 roku zamyka się w kwocie ponad 400 milionów euro.

(fot. Getty Images)

Key Digital Technologies, AI-Data-Robotics

Partnerstwo o nazwie Kluczowe Technologie Cyfrowe będzie kontynuowało działania ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership – Joint Undertaking), prowadzone w branży komponentów i systemów elektronicznych. Jego cele to wzmocnienie niezależności technologicznej Europy i wspieranie digitalizacji gospodarki. Z kolei AI-Data-Robotics będzie zrzeszeniem działającym w dziedzinie sztucznej inteligencji, pomagającym tworzyć ekosystem AI, ale, co akcentuje ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego, Małgorzata Szołucha, konsorcjum położy szczególny nacisk na testy, opracowanie programu badań, wdrażanie technologii i wykorzystanie danych.

napis AI na przewodach
(graf. Getty Images)

Dlaczego warto współpracować w ramach partnerstw i jakie są ryzyka?

Małogrzata Szołucha wyjaśnia, że kooperacja w strukturach partnerstw umożliwia udział w silnej sieci powiązań skupionej na poszczególnych projektach. Z członkostwem wiąże się konieczność opłacania składki członkowskiej (proporcjonalnej do rozmiaru firmy) – w zamian partnerzy zyskują rozpoznawalność, wpływ na tematykę konkursów unijnych, okazję współpracy z największymi firmami w Europie oraz sposobność udziału w strategicznych łańcuchach wartości. Jarosław Piekarski wskazuje jednak także potencjalne trudności:

Przede wszystkim można popełnić błąd i wejść w projekty, które nie odpowiadają profilowi firmy. Inna rzecz to niedoszacowanie finansów, po zatwierdzeniu projektu trudno ograniczyć zaplanowane zadania. Zagrożeniem może być zła organizacja i zarządzanie konsorcjami. Wreszcie ostatni punkt – tendencja do wydawania pieniędzy niezgodnie z przyjętymi zasadami, bo nie ma bezpośredniej kontroli, a sprawozdawczość jest w dużej mierze oparta na zaufaniu – precyzuje ekspert.

Jak zacząć współpracę?

Według specjalistki z KPK, na początku warto przejrzeć portfolio projektów realizowanych przez partnerstwo, znaleźć punkty wspólne i poszukać doświadczonych organizacji, które pomogą włączyć się do przedsięwzięcia. Trzeba dodatkowo przygotować wystąpienie na spotkanie oraz case studies dotyczące użycia lub testów technologii, wyjaśniające, w jaki sposób firma może przyczynić się do realizacji projektu.

Spotkania dotyczące finansowania działań firm

Podczas jednego z poprzednich wydarzeń w naszym cyklu webinariów poświęconych finansowaniu transformacji firm i wprowadzaniu innowacyjnych projektów Łukasz Klimek z Industrylab II przybliżał przebieg procesu akceleracji startupów. Innym razem Jarosław Ostrowski omawiał zasady działania tzw. estońskiego CIT-u, ulgi na działalność badawczo-rozwojową i mechanizmu IP Box.