Przejdź do treści

Webinarium o europejskich partnerstwach dla przedsiębiorstw produkcyjnych


  • W ramach programu Horyzont Europa będzie funkcjonowało 49 partnerstw R&D.
  • Do 5 z nich mogą dołączać firmy produkcyjne, zajmujące się nowymi technologiami.
  • Eksperci, którzy prowadzili webinar Platformy Przemysłu Przyszłości, przedstawili zalety i ryzyka związane z dołączaniem do konsorcjów.

Budżet unijnego programu Horyzont Europa wyniesie 95,5 miliarda euro – to o blisko 20% więcej niż w poprzednim wspólnotowym przedsięwzięciu poświęconym badaniom i innowacjom. Europejskie partnerstwa mają udział w procesie przygotowywania, organizowania i monitorowania konkursów. Jak zauważa Jarosław Piekarski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach inicjatywy Horyzont Europa, zaplanowanej na lata 2021-2027, będzie funkcjonowało 49 partnerstw, spośród których 5 dotyczy przemysłu:

  • Key Digital Technologies
  • AI-Data-Robotics
  • Made in Europe
  • EIT Manufacturing
  • Innovative SMEs.

Made in Europe i EIT Manufacturing

Made in Europe będzie realizowane w ramach konkursów Horyzontu Europy. Partnerstwo zrzesza łącznie ponad 200 dużych firm (Siemensa, Boscha, Volvo, Huawei) i instytucji badawczych (Politechnikę Wrocławską). Roczny budżet konkursów wynosi tu około 150 milionów euro. Konsorcjum opracowało dokument dotyczący kierunków działań, jak utrzymanie pozycji Europy w technologiach wytwarzania i transformacja cyfrowa. Z kolei EIT Manufacturing obejmuje zakres działań Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji. Jest przedsięwzięciem publiczno-prywatnym złożonym z ponad 110 podmiotów, zajmującym się projektami innowacyjnymi, które wspierają produkcję. Budżet na konkursy ogłaszane przez konsorcjum do 2026 roku zamyka się w kwocie ponad 400 milionów euro.

Key Digital Technologies, AI-Data-Robotics

Partnerstwo o nazwie Kluczowe Technologie Cyfrowe będzie kontynuowało działania ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership – Joint Undertaking), prowadzone w branży komponentów i systemów elektronicznych. Jego cele to wzmocnienie niezależności technologicznej Europy i wspieranie digitalizacji gospodarki. Z kolei AI-Data-Robotics będzie zrzeszeniem działającym w dziedzinie sztucznej inteligencji, pomagającym tworzyć ekosystem AI, ale, co akcentuje ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego, Małgorzata Szołucha, konsorcjum położy szczególny nacisk na testy, opracowanie programu badań, wdrażanie technologii i wykorzystanie danych.

Dlaczego warto współpracować w ramach partnerstw i jakie są ryzyka?

Małogrzata Szołucha wyjaśnia, że kooperacja w strukturach partnerstw umożliwia udział w silnej sieci powiązań skupionej na poszczególnych projektach. Z członkostwem wiąże się konieczność opłacania składki członkowskiej (proporcjonalnej do rozmiaru firmy) – w zamian partnerzy zyskują rozpoznawalność, wpływ na tematykę konkursów unijnych, okazję współpracy z największymi firmami w Europie oraz sposobność udziału w strategicznych łańcuchach wartości. Jarosław Piekarski wskazuje jednak także potencjalne trudności:

Przede wszystkim można popełnić błąd i wejść w projekty, które nie odpowiadają profilowi firmy. Inna rzecz to niedoszacowanie finansów, po zatwierdzeniu projektu trudno ograniczyć zaplanowane zadania. Zagrożeniem może być zła organizacja i zarządzanie konsorcjami. Wreszcie ostatni punkt – tendencja do wydawania pieniędzy niezgodnie z przyjętymi zasadami, bo nie ma bezpośredniej kontroli, a sprawozdawczość jest w dużej mierze oparta na zaufaniu – precyzuje ekspert.

Jak zacząć współpracę?

Według specjalistki z KPK, na początku warto przejrzeć portfolio projektów realizowanych przez partnerstwo, znaleźć punkty wspólne i poszukać doświadczonych organizacji, które pomogą włączyć się do przedsięwzięcia. Trzeba dodatkowo przygotować wystąpienie na spotkanie oraz case studies dotyczące użycia lub testów technologii, wyjaśniające, w jaki sposób firma może przyczynić się do realizacji projektu.

Spotkania dotyczące finansowania działań firm

Podczas jednego z poprzednich wydarzeń w naszym cyklu webinariów poświęconych finansowaniu transformacji firm i wprowadzaniu innowacyjnych projektów Łukasz Klimek z Industrylab II przybliżał przebieg procesu akceleracji startupów. Innym razem Jarosław Ostrowski omawiał zasady działania tzw. estońskiego CIT-u, ulgi na działalność badawczo-rozwojową i mechanizmu IP Box.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na