Przejdź do treści

narzędziaFPPP

mapping
Rozpoczęcie prac nad mapowaniem technologii – nowym narzędziem Platformy Przemysłu Przyszłości