Przejdź do treści

Rozpoczęcie prac nad mapowaniem technologii – nowym narzędziem Platformy Przemysłu Przyszłości


  • Projekt „Mapowanie technologii w przedsiębiorstwach klastrowych” prowadzony jest we współpracy z klastrami branży metalowej i ekspertami z wiodących ośrodków badawczych.
  • Platforma Przemysłu Przyszłości opracuje mapę przedsiębiorstw klastrowych i wykorzystywanych przez nie technologii obróbki metali.
  • W ramach projektu planowane jest też stworzenie słownika technologii obróbki metali.

Platforma Przemysłu Przyszłości we współpracy z klastrami:

  • Radomskim Klastrem Metalowym (Radom),
  • Klastrem Obróbki Metali (Białystok),
  • Lubuskim Klastrem Metalowym (Gorzów Wielkopolski),

rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowego narzędzia – mapy technologii.

Celem projektu jest stworzenie bazy danych przedsiębiorstw zrzeszonych w wyżej wymienionych klastrach i używanych przez nie technologii obróbki metali, a następnie zwizualizowanie zebranych danych w formie mapy technologii.

W ramach działań planowane jest również przygotowanie słownika, który będzie przedstawiał najważniejsze informacje na temat technologii obróbki metali wykorzystywanych w polskich zakładach branży metalowej.

Przygotowanie mapy i słownika technologii ma przynieść wymierne korzyści, w tym:

  • Stworzenie ogólnopolskiej, dwujęzycznej (wersja PL i ENG), branżowej mapy przedsiębiorstw i ich technologii.
  • Ułatwienie znalezienia podwykonawcy dysponującego potrzebną technologią lub wytwarzającego interesujące produkty – zwiększenie elastyczności produkcji.
  • Ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów handlowych, w tym międzynarodowych, i łatwiejsze znalezienie potencjalnych klientów/kooperantów.
  • Diagnozę braków technologicznych oraz znalezienie nowych perspektyw rozwoju poprzez możliwości wprowadzania nowych rozwiązań dotychczas nieobecnych na polskim rynku.

Opisane działania są pilotażowym etapem planowanego mapowania technologii w pozostałych branżach polskiej gospodarki.

Uruchomienie narzędzi planowane jest na grudzień 2023 roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na