kadry przyszłości

Absolwenci Szkoły Lidera 4.0
Zakończenie II edycji Szkoły Lidera 4.0