Innovation Park

człowiek spawający
INNOVATION PARK w Wałbrzychu będzie szkolił pracowników przyszłości