Raport: 89% wycieków danych w firmach to przypadki nieumyślne

  • Informacje, które powinny być chronione, wypływają m.in. z powodu niewłaściwego adresowania korespondencji.
  • Statystycznie organizacja powinna spodziewać się jednego naruszenia bezpieczeństwa danych w ciągu 2 lat.
  • Wycieki 8-krotnie częściej niż wadami technologii są spowodowane błędami ludzi.
  • Raport o bezpieczeństwie informacji przygotował Związek Firm Ochrony Danych Osobowych.
dane

W organizacjach działających w Polsce bezpieczeństwo danych zwykle naruszają pracownicy i współpracownicy (71%). Za 20% przypadków odpowiadają przetwarzający informacje na zlecenie ich administratora. Tylko w 9% za incydentami stoją osoby z zewnątrz, np. byli pracownicy lub cyberprzestępcy. Większość to sytuacje nieumyślne (89%), wśród których są m.in. zagrożenia spowodowane błędnym adresowaniem maili. Do celowych działań (11%) należą kradzieże nośników danych i phishing.

kłódka na kartach kredytowych leżących na klawiaturze
(graf. Adobe Stock)

Najczęściej wycieki dotyczą tzw. danych osobowych zwykłych

W 89% przypadków powodem naruszenia bezpieczeństwa danych jest działanie ludzi, wadliwe technologie odpowiadają za 11% zdarzeń (o znanym, najsłabszym ogniwie w cyberbezpieczeństwie opowiadał w opublikowanym przez nas use case Jakub Jagielak z Atende). Z szacunków Związku Firm Ochrony Danych Osobowych wynika, że imiona i nazwiska użytkowników najczęściej są narażone na wyciek (44%), za tą kategorią plasują się adresy poczty elektronicznej (20%) i dane finansowe (17%).

Szczęśliwie dla ankietowanych, większość naruszeń dotyczy danych osobowych zwykłych, jak imię, nazwisko czy adres e-mail, do których Urząd Ochrony Danych Osobowych nie przykłada aż tak dużej wagi. Podejście nadzoru jest bardziej surowe, gdy dochodzi do wycieku np. numerów PESEL – zauważa Paweł Latkowski z firmy Partner Discretia.

(Duży odsetek prywatnych firm wynika z faktu, że to one najczęściej są klientami przedsiębiorstw zrzeszonych w ZFODO – graf. ZFODO)

127 naruszeń w ciągu roku

Związek Firm Ochrony Danych Osobowych to polskie zrzeszenie przedsiębiorców, którzy zajmują się bezpieczeństwem informacji. Organizacja powstała w czerwcu 2018 roku, żeby promować wysokie standardy usług w tej dziedzinie, a także wpływać na rozwój rynku i kształt prawa. Raport „Incydenty Ochrony Danych Osobowych” przygotowano na podstawie informacji z 277 organizacji publicznych i prywatnych, które są obsługiwane przez firmy wchodzące w skład ZFODO. Zebrane odpowiedzi dotyczą pierwszych 12 miesięcy po wejściu w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli okresu od maja 2018 do maja 2019 roku. W tym czasie w Polsce odnotowano 127 oficjalnych incydentów. W ocenie Związku Firm Ochrony Danych Osobowych rzeczywista liczba jest większa, bo firmy nie zgłaszają wszystkich naruszeń bezpieczeństwa. Od momentu, kiedy działa RODO, 5 firm z naszego kraju zostało ukaranych za niewłaściwą ochronę danych, najnowsza taka decyzja UODO zapadła w październiku 2019 roku.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór