Polscy przemysłowcy lepiej znają druk 3D, gorzej ERP, PLM i digital twin

  • Większość menadżerów zna pojęcie przemysłu 4.0, a najbardziej popularne technologie to automatyzacja linii produkcyjnych i druk 3D.
  • Prawie 72% zaznacza, że p4.0 pomógł im zwiększyć przychody.
  • Największą grupę zakładów przemysłowych stanowią te, w których wykorzystuje się co najmniej 3 innowacje.
  • Opisujemy najciekawsze dane z raportu „Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych” opracowanego przez Autodesk.

Ponad połowa przedsiębiorców postrzega wprowadzanie nowych technologii jako szansę zwiększenia swojej konkurencyjności i wydajności, a także elastyczności produkcji. Dla 45% badanych innowacje są konieczne do utrzymania pozycji na rynku, z kolei 9,5% uważa, że wdrażanie technicznych nowinek to proces, który jest czasochłonny i nie przynosi oczekiwanych efektów. Niewiele mniej – 8% przemysłowców ocenia, że to niepotrzebne koszty bez pewności zysku. Zdaniem autorów raportu, negatywne podejście wynika z niechęci do zmieniania sprawdzonych metod oraz z doświadczeń doraźnych wdrożeń technologii niewspartych spójną strategią.

robot trzymający procesor
(fot. Getty Images)

Wiedza menadżerów o pojęciach z dziedziny przemysłu 4.0

59,5% respondentów zetknęło się z terminem przemysł 4.0 – to o 7,5% więcej niż w opublikowanym pół roku temu raporcie PSI Polska. W nowym badaniu zapytano przemysłowców również o znajomość technologii zawierających się w koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej. Na podium znalazły się: automatyzacja linii produkcyjnej, druk 3D oraz oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów. Przedsiębiorcy są natomiast najmniej zaznajomieni z systemami Enterprise Resource Planning, Product Lifecycle Management i z cyfrowym bliźniakiem. Autorzy raportu zapytali następnie, czy menadżerowie wykorzystują w swoich firmach omawiane technologie.

(Odsetek twierdzących odpowiedzi na pytania, czy przedsiębiorcy deklarujący wiedzę o poszczególnych rozwiązaniach wykorzystują je – graf. Autodesk)

4 stopnie cyfryzacji

Autodesk przyjął miarę, w której stopień cyfryzacji – od 0 do 4 – zależy od liczby wdrożonych technologii. I tak najwięcej firm, 41,5%, jest na 2 poziomie i używa od trzech do pięciu innowacji. 15,5% stosuje co najmniej sześć rozwiązań z arsenału przemysłu 4.0. Co trzecia firma korzysta z jednej lub dwóch technologii, a co dziesiąta – z żadnej. Najbardziej liczne w ostatniej grupie są mikro firmy – 40% z nich deklaruje brak wdrożeń. Wśród małych organizacji największe grono stanowią przedsiębiorstwa 1 stopnia, a wśród średnich i dużych firm – 2. Dalej, 23,9% firm zatrudniających ponad 250 pracowników korzysta w zakładach z co najmniej pięciu innowacji. Zwiększenie liczby używanych technologii najczęściej planują podmioty, które są aktualnie na 1 lub 2 poziomie cyfryzacji. Respondenci zwykle zapowiadają inwestycje w obrębie digital twin, big data, sztucznej inteligencji i druku przestrzennego.

(graf. Autodesk)

Wpływ na przychody i zatrudnienie

Większość (71,7%) przedstawicieli firm przemysłowych podkreśla, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań podniosło przychody, jednak 8,5% wskazuje spadki. Pozostali uważają, że nowe technologie nie spowodowały żadnych zmian lub trudno ocenić ich oddziaływanie na finanse spółek. Jeśli chodzi o wielkość i strukturę zatrudnienia, 19,8% przemysłowców zauważa, że uruchamianie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 wpływa na znaczące zwiększenie liczby pracowników, przeciwnego zdania jest drugie tyle respondentów. O niedużym przełożeniu innowacji na wzrost zatrudnienia mówi 16,9% ankietowanych.

Dokument „Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych” powstał na bazie wypowiedzi 200 przedstawicieli firm produkcyjnych działających w Polsce. Badanie było realizowane na przełomie kwietnia i maja.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór