Przejdź do treści

Polityka Energetyczna Polski na najbliższe dwie dekady przyjęta


  • Rząd zatwierdził założenia dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”.
  • Do 2030 odnawialne źródła energii mają dostarczać co najmniej 23% krajowego zapotrzebowania na prąd.
  • Pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy 1-1,6 GW zostanie uruchomiony za 12 lat.
  • Opracowanie zakłada oparcie polityki energetycznej na trzech filarach związanych z transformacją regionów bazujących na paliwach kopalnych, budową zeroemisyjnego systemu i zapewnieniem dobrej jakości powietrza.

Rada Ministrów planuje, że do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu prądu wyniesie co najmniej 23%, a emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o 30% w stosunku do 1990 roku. Moc turbin wiatrowych na morzu w ciągu dekady osiągnie ok. 5,9 GW, z kolei do 2040 roku – ok. 11 GW. Do 2033 zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni atomowej o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą włączane co 2-3 lata – cały program jądrowy przewiduje budowę 6 bloków. Za 20 lat zapotrzebowanie cieplne wszystkich gospodarstw domowych będzie pokrywane z systemów ciepłowniczych lub z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Planowana jest też rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych.

3 filary

Zgodnie z dokumentem, polityka energetyczna opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i dobrej jakości powietrza. W pierwszym chodzi o wsparcie regionów i społeczności, które będą dotknięte negatywnymi skutkami wprowadzania technologii niskoemisyjnych. Szacuje się, że transformacja energetyczna stworzy w branżach związanych z OZE, energetyką jądrową czy termomodernizacją budynków 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Zeroemsyjny system jest kierunkiem długoterminowym i zakłada przejściowe stosowanie gazu w przemyśle, szersze wykorzystanie turbin wiatrowych na morzu oraz zwiększanie roli tzw. generacji rozproszonej, polegającej na produkowaniu prądu przez małe, przydomowe jednostki wytwórcze. Natomiast ostatni filar dotyczy poprawy jakości powietrza dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu i promowanie tzw. pasywnych domów, czyli budynków o dobrych parametrach izolacyjnych i zużywających niewiele prądu.

Rynek wodoru

Jeden z celów szczegółowych PEP2040 to rozwój technologii wodorowych, które mają pomóc w dekarbonizacji przemysłu i transportu. Szczegółowe plany w zakresie wykorzystania tego surowca w Polsce znalazły się w „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”, która zakłada stworzenie infrastruktury i łańcucha wartości w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz zastosowania pierwiastka. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawiera plany uruchomienia instalacji power-to-gas, umożliwiających wykorzystanie nadwyżek energii z OZE do produkcji wodoru w procesie elektrolizy i stosowanie go do przechowywania prądu. Jak pisaliśmy już w Platformie Przemysłu Przyszłości, trwają konsultacje w sprawie tego dokumentu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na