Przejdź do treści

Do połowy lutego można zgłaszać uwagi do Polskiej Strategii Wodorowej


  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt dotyczący wykorzystywania wodoru w perspektywie najbliższych 20 lat.
  • Strategia zakłada m.in. dekarbonizację przemysłu i wprowadzenie technologii wodorowych w energetyce.
  • Sugestie odnośnie treści dokumentu resort przyjmuje do 13 lutego.

Za pomocą formularza na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska można zgłaszać uwagi do projektu zatytułowanego „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Jak podkreślają autorzy publikacji, priorytetem jest budowa gałęzi gospodarki wodorowej przez rozwój krajowych patentów i rozwiązań oraz wykorzystanie ich pod kątem neutralności klimatycznej, a także konkurencyjności gospodarki. Do tego potrzeba stworzenia infrastruktury i łańcucha wartości w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji i zastosowania chemicznego pierwiastka. Dokument wyszczególnia sześć celów, między innymi dekarbonizację przemysłu, wprowadzanie technologii wodorowych w energetyce i niskoemisyjnym transporcie, których realizację powinno zapewnić 40 działań proponowanych przez resort.

Zadania związane z przemysłem i energetyką

Stosowanie wodoru ma służyć redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach takich, jak np. przemysł ciężki. W projekcie strategii zaproponowano wsparcie dla zadań dotyczących pozyskania i zastosowania niskoemisyjnego wodoru w petrochemii, pilotażowe programy obejmujące produkcję stali oraz powstanie tzw. dolin wodorowych, czyli hubów technologiczno-biznesowych. W przypadku wdrożeń w energetyce wśród planów jest przygotowanie ram prawnych określających sposób funkcjonowania technologii wodorowych. Dokument zakłada uruchomienie instalacji P2G (power-to-gas) umożliwiającej wykorzystanie nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych do produkcji pierwiastka w procesie elektrolizy czy stosowanie go w magazynowaniu prądu. Dalej publikacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska wymienia budowę 32 stacji tankowania, instalacji do oczyszczania pierwiastka czy powstanie lokomotyw napędzanych wodorem.

Wodór w Europie i na świecie

W ubiegłym roku, jak pisaliśmy, także rząd Niemiec przyjął „Krajową Strategię Wodorową”, która zakłada utworzenie funduszu na rzecz dekarbonizacji przemysłu, budowę stacji tankowania czy dopłaty do zakupów pojazdów zasilanych wodorem. Z kolei francuski „Plan rozwoju wodoru na potrzeby transformacji energetycznej” przewiduje przeznaczenie 7 miliardów euro na instalację elektrolizerów o mocy 6,5 gigawata. Strategia wypracowana w Norwegii obejmuje rozwój projektów pilotażowych i demonstracyjnych, mających na celu usprawnianie i komercjalizację technologii. Poza Europą plany wodorowe przedstawiły jeszcze m.in. Japonia, Australia i Stany Zjednoczone.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na