Przejdź do treści

Powstają strategie dotyczące przemysłowego używania wodoru


  • Niemiecki rząd przygotował Krajową Strategię Wodorową.
  • Dokument określa mechanizmy wsparcia dla firm, które chcą zajmować się produkowaniem i wykorzystywaniem tego gazu.
  • Pilotażowy program Republiki Federalnej Niemiec dotyczy przemysłu hutniczego i chemicznego.
  • W Polsce strategię wodorową opracowuje Ministerstwo Klimatu.

Celem wskazanym w strategii jest przygotowanie warunków dla firm, żeby inwestowały w wytwarzanie, transport i używanie wodoru. Chodzi przede wszystkim o jego zieloną odmianę uzyskiwaną z elektrolizy wody za pomocą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do 2030 roku rząd Niemiec chce produkować 14 TWh czystego prądu rocznie. Strategia powstała, bo w tej chwili wytwarzanie i korzystanie z wodoru nie jest opłacalne – zielona energia przegrywa z tanimi paliwami kopalnymi. Jej rentowność, według założeń dokumentu, można osiągnąć tylko przy stałym obniżaniu kosztów technologii wodorowej.

Wodór w przemyśle

Jak wskazują autorzy dokumentu, pełne przeniesienie kosztów inwestycji w bezemisyjne technologie na przemysłowców nie jest możliwe. Dlatego rząd uruchomił programy wspierające przechodzenie z technologii opartych na paliwach kopalnych. Wykorzystanie wodoru może być szczególnie wartościowe w przemyśle hutniczym i chemicznym. Narzędzia przygotowane dla przedsiębiorców za naszą zachodnią granicą to fundusz na rzecz dekarbonizacji sektora produkcyjnego i programy dotyczące użycia wodoru w wytwórstwie, przygotowane na lata 2020-2024. W branży transportowej są planowane dopłaty do zakupu pojazdów wodorowych, wsparciem władze chcą objąć też budowę stacji tankowania tego paliwa – dotąd w Niemczech powstało ich 80. Przyszłe plany RFN wiążą się z finansowaniem używania elektrolizerów umożliwiających wytworzenie czystego wodoru, pilotażowe działania obejmą producentów stali i zakłady chemiczne. Jeśli przedsięwzięcie powiedzie się, rząd rozszerzy program na pozostałe gałęzie przemysłu.

Powstaje polska strategia wodorowa

Przygotowaniem krajowej strategii wodorowej zajmuje się u nas resort klimatu. Już teraz, jak przekonuje pełnomocnik rządu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii, Ireneusz Zyska, Polska wytwarza rocznie ok. miliona ton tzw. szarego wodoru, czyli pochodzącego z rozszczepiania gazu ziemnego. Z kolei Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w maju rozpoczęło prace nad projektami wykorzystania opisywanego gazu w energetyce i motoryzacji. Spółka chce sprawdzić, czy da się przechowywać i transportować wodór w ramach tradycyjnej sieci gazowej. Program PGNiG nazwany „Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości” obejmuje m.in. przedsięwzięcie Hydra Tank, którego cel to uruchomienie w 2021 roku badawczej stacji tankowania pojazdów. Sprawdzaniem czystości paliwa zajmie się Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na