Powstają strategie dotyczące przemysłowego używania wodoru

  • Niemiecki rząd przygotował Krajową Strategię Wodorową.
  • Dokument określa mechanizmy wsparcia dla firm, które chcą zajmować się produkowaniem i wykorzystywaniem tego gazu.
  • Pilotażowy program Republiki Federalnej Niemiec dotyczy przemysłu hutniczego i chemicznego.
  • W Polsce strategię wodorową opracowuje Ministerstwo Klimatu.
wodór

Celem wskazanym w strategii jest przygotowanie warunków dla firm, żeby inwestowały w wytwarzanie, transport i używanie wodoru. Chodzi przede wszystkim o jego zieloną odmianę uzyskiwaną z elektrolizy wody za pomocą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do 2030 roku rząd Niemiec chce produkować 14 TWh czystego prądu rocznie. Strategia powstała, bo w tej chwili wytwarzanie i korzystanie z wodoru nie jest opłacalne – zielona energia przegrywa z tanimi paliwami kopalnymi. Jej rentowność, według założeń dokumentu, można osiągnąć tylko przy stałym obniżaniu kosztów technologii wodorowej.

wodór zamiast dwutlenku węgla
(fot. Getty Images)

Wodór w przemyśle

Jak wskazują autorzy dokumentu, pełne przeniesienie kosztów inwestycji w bezemisyjne technologie na przemysłowców nie jest możliwe. Dlatego rząd uruchomił programy wspierające przechodzenie z technologii opartych na paliwach kopalnych. Wykorzystanie wodoru może być szczególnie wartościowe w przemyśle hutniczym i chemicznym. Narzędzia przygotowane dla przedsiębiorców za naszą zachodnią granicą to fundusz na rzecz dekarbonizacji sektora produkcyjnego i programy dotyczące użycia wodoru w wytwórstwie, przygotowane na lata 2020-2024. W branży transportowej są planowane dopłaty do zakupu pojazdów wodorowych, wsparciem władze chcą objąć też budowę stacji tankowania tego paliwa – dotąd w Niemczech powstało ich 80. Przyszłe plany RFN wiążą się z finansowaniem używania elektrolizerów umożliwiających wytworzenie czystego wodoru, pilotażowe działania obejmą producentów stali i zakłady chemiczne. Jeśli przedsięwzięcie powiedzie się, rząd rozszerzy program na pozostałe gałęzie przemysłu.

tankowanie wodoru
(fot. Getty Images)

Powstaje polska strategia wodorowa

Przygotowaniem krajowej strategii wodorowej zajmuje się u nas resort klimatu. Już teraz, jak przekonuje pełnomocnik rządu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii, Ireneusz Zyska, Polska wytwarza rocznie ok. miliona ton tzw. szarego wodoru, czyli pochodzącego z rozszczepiania gazu ziemnego. Z kolei Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w maju rozpoczęło prace nad projektami wykorzystania opisywanego gazu w energetyce i motoryzacji. Spółka chce sprawdzić, czy da się przechowywać i transportować wodór w ramach tradycyjnej sieci gazowej. Program PGNiG nazwany „Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości” obejmuje m.in. przedsięwzięcie Hydra Tank, którego cel to uruchomienie w 2021 roku badawczej stacji tankowania pojazdów. Sprawdzaniem czystości paliwa zajmie się Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór