Przejdź do treści

Jak wykorzystać blockchain w energetyce?


  • Łańcuch blokowy może ułatwić przeprowadzanie transakcji pomiędzy prosumentami.
  • Inne przykłady zastosowania technologii dotyczą np. łańcucha dostaw i cyfrowych „paszportów produktów”.
  • Publikację pt. „Blockchain w Polsce – wersja 2.0” przygotowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Jak czytamy w opracowaniu, kluczowym elementem stabilnego systemu energetycznego w przyszłości stanie się handel pomiędzy prosumentami (osobami jednocześnie wytwarzającymi i zużywającymi energię). Wykorzystanie blockchainu w systemach z mikrosieciami bazującymi na OZE, prosumentach i magazynowaniu energii z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo uczestników wymiany, a z drugiej wspiera ich płynność finansową. Autorzy opracowania zwracają również uwagę na przydatność łańcucha blokowego w koncepcji inteligentnych liczników przedpłaconych. Zgodnie z nią, energię można kupić w aplikacji i zarządzać jej zużyciem. Samodzielne monitorowanie wykorzystania prądu może przysłużyć się oszczędnościom jednostkowym i w skali kraju, a tym samym pomóc w prowadzeniu transformacji energetycznej. Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zaznacza, że urządzenia pomiarowe, które są naprawdę „smart”, są tak naprawdę platformą internetu rzeczy i bezpośrednio na nich można uruchamiać węzły blockchainu. Rozproszone rejestry w tym przypadku użycia również ułatwiają zabezpieczenie decyzji konsumentów.

Inne przykłady użycia

Ze względu na swoje cechy, blockchain wydaje się idealny do odwzorowania aktywności w łańcuchu dostaw – podkreśla w raporcie Michał Legumina dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju w Atende. Ekspert dodaje, że technologia rozproszonego rejestru może uporządkować działania podejmowane przez wszystkich uczestników procesów. Wśród przykładów użycia przywołuje aplikację IBM przygotowaną dla przedsiębiorstwa Maersk – dzięki niej przewoźnicy morscy, kurierzy oraz urzędy celne mają dostęp do wspólnych i wiarygodnych dokumentów elektronicznych. Część opracowania została poświęcona cyfrowym certyfikatom – wprowadzenie zdigitalizowanych „paszportów produktów” dostarczyłoby informacje pochodzeniu towarów, trwałości, składzie, a także możliwościach naprawy i działań, które trzeba podjąć po zakończeniu eksploatacji.

Cechy technologii

Autorzy dokumentu wśród zalet łańcucha blokowego wyliczają niezmienność i spójność danych, które wynikają z braku możliwości modyfikowania potwierdzonych transakcji. Ponadto technologia zapewnia trwałość informacji, ich bezpieczeństwo, a także decentralizację zgody – wprowadzanie danych wymaga konsensusu wszystkich uczestników. Stosowanie blockchainu umożliwia precyzyjny audyt transakcji i, zdaniem ekspertów PIIT, daje szansę budowy nowych modeli biznesowych i tworzenia nowych łańcuchów wartości. M.in. ten wątek poruszaliśmy w artykule pt. „Blockchain w biznesie może stać się tak powszechny, jak maile”. Rozproszone rejestry dają szansę przygotowania narzędzi kontroli nad własnymi danymi osobowymi w kontekście RODO – podkreślają eksperci w publikacji pt. „Blockchain w Polsce – wersja 2.0”. Z całością opracowania można zapoznać się w serwisie PIIT.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na