Przejdź do treści

Platforma DLR CODE-DE, plany koncernu chemicznego odnośnie klimatu i wsparcie dla MŚP


  • Przedstawiciel CloudFerro opowiadał podczas polsko-niemieckiej konferencji o wykorzystywaniu danych satelitarnych w konserwacji zapobiegawczej.
  • W panelu poświęconym ochronie środowiska prelegenci omawiali przykładowe rozwiązania służące neutralności klimatycznej.
  • Wydarzenie, w którym braliśmy udział, zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Prezes firmy CloudFerro, Maciej Krzyżanowski, przybliżył działanie DLR CODE-DE – platformy chmurowej zbierającej i przetwarzającej dane ze statków kosmicznych krążących wokół Ziemi:

Nową technologią jest tutaj teledetekcja satelitarna. W ramach programu Copernicus nad Ziemią krąży plejada satelitów zbierających dane za pomocą sensorów optycznych i radarów. Dziennie jest to 20 terabajtów i wyzwaniem w tym przypadku było wydobycie z nich istotnych informacji. W zbiorach są dane o aktywności pszczół, a nawet o możliwym uszkodzeniu rury pod ulicą, co pozwala zawczasu wysłać ekipę naprawczą. Obserwując zanieczyszczenie powietrza, dowiadujemy się o skali aktywności gospodarczej w danym miejscu, natomiast dzięki sprawdzaniu zdjęć parkingów poznajemy obciążenie służby zdrowia. Z kolei wymianę handlową między państwami rejestrujemy, śledząc statki w porcie. Dane są surowcem – podkreślał Maciej Krzyżanowski.

Platforma DLR CODE-DE została opracowana dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej, ale korzystają z niej też inne niemieckie instytucje publiczne. CloudFerro za wdrożenie chmury w tym projekcie dostało Nagrodę Gospodarczą AHK Polska.

Projekty na rzecz ochrony środowiska

Podczas dyskusji o zrównoważonym rozwoju prezes BASF Polska, Katarzyna Byczkowska, opowiedziała o planach odnośnie neutralności klimatycznej planowanej przez firmę na 2030 rok. Jednym z działań związanych z tym celem jest ChemCycling, dzięki któremu odpady są zamieniane w olej popirolityczny, czyli chemiczny półprodukt używany np. do produkcji żywic. Olga Malinkiewicz z Saule Technologies, przedsiębiorstwa produkującego elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie krystalicznych minerałów – perowskitów, opowiedziała o wykorzystaniu energii słonecznej w urządzeniach internetu rzeczy:

Czujniki i kamery często nie zużywają dużo energii, jednak samo doprowadzenie prądu bywa uciążliwe. W przypadku licznych urządzeń zasilanie przez kable nie wchodzi w grę, zamiast tego można zintegrować poszczególne sensory z panelami działającymi zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków – wyjaśniała Olga Malinkiewicz.

Biznes i nauka potrzebują tłumaczy

Andreas Heinecke z Instytutu Informatyki Stosowanej przekonywał, że uczelnie i instytucje naukowe nie mówią tym samym językiem, dlatego potrzeba nie tylko wiedzy technologicznej po stronie użytkowników, ale także pośredników, którzy pomogą wprowadzać rozwiązania. W przeciwnym razie, jeśli pilotaże kończą się niepowodzeniem, przedsiębiorcy są zniechęceni do dalszych prób. Jak podkreślał Heinecke, dotyczy to przede wszystkim niewielkich organizacji. Na potrzebę wsparcia właśnie małych i średnich firm zwrócił uwagę prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, Andrzej Soldaty:

Te podmioty zwykle nie mają zasobów umożliwiających podejmowanie działań bez ryzyka. Dlatego pracujemy nad programami podnoszącymi kompetencje i pozwalającymi na przetestowanie rozwiązań.

Konferencja „Polsko-niemieckie rynki przyszłości”

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową z okazji 25-lecia działalności instytucji. Dyskusje prelegentów poprzedziły wystąpienia Angeli Merkel i Mateusza Morawieckiego – szefowie rządów Niemiec i Polski mówili o współpracy biznesowej obydwu krajów, którą widać m.in. w łańcuchach dostaw oraz w konsekwencji w podobieństwie sektora prywatnego po dwóch stronach granicy. Politycy przypomnieli, że wartość wymiany handlowej pomiędzy sąsiednimi krajami w 2019 roku wyniosła ponad 123 miliardy euro.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na