Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

Małopolska – rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i przemysłu 4.0
Pieniądze na cyfryzację i przemysł 4.0
Cyberbezpieczeństwo – infrastruktura przetwarzania danych
Pieniądze na cyberbezpieczeństwo
Lubuskie – badania i innowacje
Pieniądze na B+R przedsiębiorstw
Małopolska – Bon na innowacje dla MŚP
Pieniądze na usługi B+R i innowacje
Ulga na innowacyjnych pracowników
Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów
Ulga na prototyp
Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu
Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi
Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi
Ulga na robotyzację
Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego
Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

← Opis