Nawigator Finansowy

nowe
INFOSTRATEG II

Pieniądze na system przetwarzania mowy i asystenta klientów urzędu

Śląskie – B+R i innowacje w przedsiębiorstwach

Pieniądze na infrastrukturę i prace B+R w sektorze medycznym

Zachodniopomorskie – Projekty B+R przedsiębiorstw

Pieniądze na działania B+R w firmach

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – szybka ścieżka

Pieniądze na wprowadzanie innowacji do działalności przedsiębiorstwa

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

Active and Assisted Living Programme 2021

Pieniądze na rozwiązania ICT dotyczące starzenia się społeczeństwa

Operator dla Strefy Pomysłodawcy

Pieniądze dla operatora na uruchomienie działań dla pomysłodawców

Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw

Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego

Racjonalna gospodarka odpadami

Pieniądze na cyfryzację przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się odpadami

← Wprowadzenie