Nawigator Finansowy

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

EUREKA

Pieniądze na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Infostrateg

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ulga na robotyzację

Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw

Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego

Platforma Transferu Technologii

Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce

← Wprowadzenie