Nawigator Finansowy

nowe
Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Technologie redukujące ślad węglowy

Pieniądze na testowanie technologii

Świętokrzyskie – działalność badawczo-rozwojowa

Pieniądze na rozwój infrastruktury badawczej

Innowacje w powiązaniach kooperacyjnych Polski Wschodniej

Pieniądze na innowacje

EUREKA

Pieniądze na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Infostrateg

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

← Wprowadzenie