Przejdź do treści

Kredyt ekologiczny


Pieniądze na eko-technologie

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest modernizacja posiadanej infrastruktury mająca na celu ograniczenie zużycia energii pierwotnej. Konkurs jest realizowany w ramach działania 3.1 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 r.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:
  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.
 • Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30%.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: brak
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln euro
 • intensywność wsparcia w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji: od 15% do 80%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 25.04.2024 r.
 • zakończenie naboru: 25.07.2024 r.

Budżet konkursu

660 mln PLN

Organizator

Bank Gospodarstwa Krajowego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na