Przejdź do treści

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi


Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Przedmiot wsparcia

Celem Programu Business Application jest umożliwienie budowania rozwiązań, produktów i serwisów na bazie co najmniej jednej technologii satelitarnej tj.: nawigacji i/lub komunikacji satelitarnej lub satelitarnych danych obrazowych i/lub danych pogodowych dostarczanych przez satelity. Dostarczane dane opracowane w ramach Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, czy Systemu Nawigacji Satelitarnej Galileo mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych serwisów w sektorach tj.: Przemysł 4.0, ICT, IoT, transport, logistyka, medycyna, energetyka i wiele innych. Konkurs jest realizowany w ramach środków Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, zarówno mikro, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy, a także start-upy, które zaproponują projekty spełniające następujące kryteria:
  • rozwiązanie musi wykorzystywać co najmniej jedną technologię satelitarną, w tym: telekomunikację, nawigację satelitarną i/lub obrazy satelitarne;
  • rozwiązanie musi mieć charakter biznesowy – konieczna jest identyfikacja odbiorców i źródeł przychodu;
  • rozwiązanie musi mieć wysoki poziom innowacyjności.
 • Brak konieczności budowania konsorcjum. Beneficjentem projektu może być pojedyncza firma lub instytucja naukowa.
 • W ramach konkursów otwartych przygotowanie projektu nie wymaga przygotowania skomplikowanej dokumentacji. Wymagane jest przygotowanie krótkiego wniosku o dofinansowanie o charakterze Business Planu.
 • Do działań kwalifikujących do wsparcia w ramach wniosku zaliczono:
  • przeprowadzenie studium wykonalności technologicznej oraz celowości biznesowej rozwiązania;
  • zbadanie potrzeb klientów;
  • opracowanie pre-operacyjnej wersji produktu/serwisu.
 • Poza projektami otwartymi istnieją również konkursy dedykowane, tj.: Space for Rail, Space for Hospitals i Kick Starts (studia wykonalności odpowiadające na potrzeby potencjalnych klientów zidentyfikowanych przez ESA).
 • Długość projektu – do 3 lat.

Sposób finansowania

 • Poziom dofinansowania: 80 % dla MSP oraz 50 % dla dużych przedsiębiorców.
 • Wartość projektu – od kilkudziesięciu tysięcy euro do 2 mln euro.

Planowane terminy

 • Projekty o otwartej tematyce nie mają końcowego terminu.
 • Konkursy zamknięte mają określony termin złożenia wniosku.

Organizator

Europejska Agencja Kosmiczna

Ambasador Projektów Biznesowych w Polsce


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na