Przejdź do treści

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową rosną, dzięki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw


Łączne nakłady ponoszone na działalność badawczo-rozwojową w krajach OECD wzrosły w 2021 r. o 4,7% (po uwzględnieniu stopy inflacji) w stosunku do roku poprzedniego. Głównym stymulatorem tego wzrostu był sektor przedsiębiorstw.

Tendencja do zwiększania poziomu inwestycji w badania i rozwój jest widoczna na całym świecie i wynika głównie z aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Po pandemii Covid-19 wiele państw przeżywało stagnację w podejściu do rządowych nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Odnotowane tempo wzrostu inwestycji w obszar B+R, wynikało zatem z intensyfikacji wysiłków przedsiębiorców. Tempo wzrostu nakładów na B+R było jednak zróżnicowane w poszczególnych rejonach świata. Jak dowiadujemy się z bazy danych MSTI (OECD Main Science and Technology Indicators), mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w ostatnich latach, można zauważyć szczególnie intensywny wzrost inwestycji wśród światowych rekordzistów wydatków na B+R: Stanów Zjednoczonych, Chin i Korei Południowej:

Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój, w mln USD.

https://www.oecd.org/innovation/inno/msti.htm

Intensyfikacja wydatków na badania i rozwój jest istotnym impulsem do rozwoju innowacyjności, dlatego monitorowanie wielkości wydatków na B+R oraz ich intensywności (nakłady na B+R wyrażone jako procent PKB) może być podstawą do wnioskowania o wadze, jaką poszczególne kraje przykładają do rozwoju technologicznego.

Największą intensywność nakładów B+R, wyrażoną jako % PKB danego kraju, odnotowały w 2021: Izrael (5,6%), Korea Południowa (4,9%) oraz Stany Zjednoczone (3,5%). Wśród krajów Europejskich największą intensywnością wydatków na B+R charakteryzowała się Szwecja (3,3%); Polska w 2021 r. wydała na badania i rozwój 1,44% PKB.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na